Τρίτη 16 Ιουλίου, 2024

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

 • Η αλήθεια για τα 43 στρέμματα του ΤΥΠΕΤ Διονύσου

  43 στρέμματα του ΤΥΠΕΤ Διονύσου

  Αναφορικά με την πολύ σοβαρή υπόθεση της οφειλόμενης απόδοσης των 43 στρεμμάτων στο χώρο του ΤΥΠΕΤ Διονύσου στο Δήμο μας, και με αφορμή διάφορες ανακρίβειες που διαδίδονται το τελευταίο διάστημα στο διαδίκτυο κι αλλού, ακούσια ή εκούσια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση, ο Δήμος Διονύσου οφείλει να παραθέσει τα πραγματικά στοιχεία στους δημότες, τα οποία αποδεικνύουν ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή κινείται με συνέπεια σε σχέση με τις προγραμματικές της θέσεις, προκειμένου να κατοχυρώσει με συστηματικές ενέργειες τη Δημοτική Περιουσία προς όφελος όλων των πολιτών.

  Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας παρατίθενται περιληπτικά τα εξής: 

  1. Με το ΒΔ(ΦΕΚ 232 Α/1928) θεσμοθετείται το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο (Ρ.Σ.) Διονύσου, σε έκταση κατά βάση της ΑΒΓΕ ΔΙΟΝΥΣΟΣ, θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας.
  2. Με το ΒΔ (ΦΕΚ 37Δ/1968) τροποποιείται το προηγούμενο Ρ.Σ. Η τροποποίηση αφορά ορισμένα Ο.Τ., τα οποία καταργούνται και αντικαθίστανται με ένα ενιαίο, με χρήση κατασκήνωσης. Επισημαίνεται ότι είχε προηγηθεί η αγορά της παραπάνω έκτασης από το ΤΥΠΕΤ.
  3. Στην έκταση του ως άνω ενιαίου τετραγώνου, συμπεριλήφθηκαν οι προβλεπόμενοι δρόμοι, Κοινόχρηστοι Χώροι (η έκταση μιας πλατείας), κοινωφελείς χώροι (χώρος για σχολείο), κλπ. Οι χώροι αυτοί προφανώς ανήκαν στην περιουσία της τότε Κοινότητας Διονύσου.

  Για το λόγο αυτό, κινήθηκε η σχετική διαδικασία σύνταξης της υπ΄αριθμ. 2/2005 Πράξης αναλογισμού, που κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 1667/5-5-2006 Απόφαση Νομάρχη, και έτσι προσδιορίσθηκε έκταση προς διεκδίκηση από την Κοινότητα 43 στρεμμάτων.

  1. Η Κοινότητα στη συνέχεια, προσέφυγε σε ένδικα μέσα και με την υπ΄ αριθμ. 69 /2006 αμετάκλητη Απόφαση του Αρείου Πάγου, οριστικά απέκτησε την ως άνω έκταση.
  2. Ακολούθως η Κοινότητα προσέφυγε σε ένδικα μέσα για τον καθορισμό τιμής μονάδος και με την υπ΄αριθμ. 4431/6-12-2012 Εφετειακή Απόφαση, προσδιορίστηκε η δέουσα τιμή ανά τμ.
  3. Το ΤΥΠΕΤ, κλήθηκε να καταβάλει την επιδικασθείσα αποζημίωση, ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατά συνέπεια, μετά από σχετική αίτηση Δημοτών και έκτοτε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, θα έπρεπε να αποδοθεί στο Δήμο, έκταση 43 στρεμμάτων.
  4. Στη συνέχεια ο Καλλικρατικός πλέον Δήμος, κατά τη 2ετία 2012-214, συνέταξε γενικό σχεδιάγραμμα, επί του οποίου προσδιορίστηκαν, ενδεικτικά, τρεις περιοχές συνολικής έκτασης 43 στρ. σχετικά ανώδυνες για τη λειτουργία του ΤΥΠΕΤ. Η γενική αυτή πρόταση κατατέθηκε στο ΥΠΕΝ, επιδιώκοντας συναίνεση του ΤΥΠΕΤ, η οποία δεν υπήρξε ποτέ.
  5. Την 5ετία που ακολούθησε (επί Διοίκησης Δημάρχου κ.Δ.Ζαμάνη), δεν καταγράφεται καμία ενέργεια, όπως επίσης και για το μείζον πρόβλημα των Κοινοχρήστων χώρων, εκατοντάδων στρεμμάτων, που βρίσκονται σε κτηματολογικές μερίδες ιδιωτών.
  6. Το 2019, οπότε ανέλαβε η σημερινή Διοίκηση, από τις πρώτες ενέργειες του Δημάρχου Γιάνννη Καλαφατέλη και του Αντιδημάρχου Χωροταξικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Γιάννη Φωτάκη, ήταν η επίσκεψη στον αρμόδιο Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) στον οποίο τέθηκε υπόψη η ανάγκη να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες απόδοσης των 43 στρεμμάτων και με δεδομένη τη μη συναίνεση του ΤΥΠΕΤ, να κινηθούν Δήμος και ΥΠΕΝ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

  Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε ότι ο Δήμος θα πρέπει να καταρτίσει πλήρη φάκελο, που θα περιέχει κτηματολογικά στοιχεία, πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ΄87, με θεωρημένες ρυμοτομικές γραμμές από την Υπηρεσία Δόμησης και τέλος σύνταξη διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών. Στο διάγραμμα αυτό θα πρέπει να εμφανίζονται με ακριβείς συντεταγμένες οι προτεινόμενες θέσεις των προς παραχώρηση εκτάσεων. Και βέβαια όλα αυτά Θα πρέπει να συνοδεύονται από άρτια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης της πρότασης.

  Το ΥΠΕΝ από την πλευρά του θα προχωρούσε, με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, στην άμεση έκδοση ΠΔ τροποποίησης του ΒΔ του 1968, στη βάση του οποίου δημιουργήθηκε η κατασκήνωση, ώστε να παραχωρηθούν πλέον στο Δήμο τα 43 στρέμματα σε συγκεκριμένες θέσεις.

  1. Αμέσως άρχισε η κατάρτιση του φακέλου και δυστυχώς προέκυψε πρόβλημα.

  Συγκεκριμένα, από τα δεδομένα του κτηματολογίου προέκυψε ότι αντί να ληφθεί υπόψη το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο με το ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο με χρήση κατασκήνωσης (ΦΕΚ 37Δ/68), και βέβαια οι ως άνω δικαστικές αποφάσεις που κατοχύρωναν για το Δήμο την έκταση των 43 στρεμμάτων, η οποία είναι περικλεισμένη εντός της έκτασης 140 στρεμμάτων που εκμεταλλεύεται το ΤΥΠΕΤ, τελικά λήφθηκε υπόψη, κατά απαράδεκτο τρόπο, το καταργηθέν ΒΔ(ΦΕΚ 232 Α/1928).

  Εξαιρίας αυτού του σφάλματος (ήταν άραγε ακούσιο;), αντί να αποδοθεί στο Δήμο από το ενιαίο ΚΑΕΚ της όλης έκτασης των 140 στρεμμάτων ιδανικό μερίδιο σε ποσοστό 43/140 %, το δε υπόλοιπο μερίδιο σε ποσοστό επί τοις %, να αποδοθεί στο ΤΥΠΕΤ, τελικά αποδόθηκαν στο Δήμο οι δρόμοι, η πλατεία και ένας χώρος για σχολείο, όπως προβλεπόταν στο καταργηθέν και μη ισχύον πλέον, ρυμοτομικό σχέδιο του 1928. Αντίστοιχα στο ΤΥΠΕΤ αποδόθηκαν τα καταργημένα ΟΤ και μάλιστα ανά ΟΤ και ΚΑΕΚ. Δηλαδή, επανήλθε από την πίσω πόρτα του Κτηματολογίου η επιδίωξη του ΤΥΠΕΤ να οικοπεδοποιηθεί η προαναφερόμενη έκταση. Ήταν βέβαια το πρώτο σημαντικό βήμα.

  Και εδώ βέβαια προβάλλει το ερώτημα: Ήταν ένα απλό σφάλμα του Γραφείου Κτηματογράφησης και γιατί μέχρι σήμερα αυτό παρέμενε στην αφάνεια; Άραγε όλα αυτά ήταν τυχαία;

  1. Εννοείται ότι πριν από την κατάρτιση του παραπάνω φακέλου, προηγείται η διόρθωση αυτής της κατάστασης, που ίσως παραστεί ανάγκη να απαιτήσει την επίπονη διαδικασία κτηματολογικής δίκης, εφόσον αποτύχει η διοικητική διαδικασία διόρθωσης της κτηματολογικής εγγραφής ως «πρόδηλο σφάλμα», που ήδη καταβάλλεται προσπάθεια να εξελιχθεί.

  Εν τω μεταξύ ο Δήμος Διονύσου έχει ήδη κινηθεί με συνέπεια, καταρτίζοντας μέχρι σήμερα όλα τα απαραίτητα διαγράμματα εφαρμογής που απαίτησαν αποτύπωση και της ευρύτερης περιοχής, που ούτως ή άλλως πρέπει να περιέχονται και στον προαναφερθέντα φάκελο, για την τροποποίηση του Ρ.Σ. της περιοχής. Και βέβαια αυτά θα χρησιμεύσουν και για την άσκηση ενδίκων μέσων, εφόσον τελικά αυτά χρειασθούν, με την παρατήρηση, ο καθορισμός των γραμμών απαίτησε χρόνο λόγω αποκλίσεων του σχεδίου που συνοδεύει την προαναφερθείσα πράξη αναλογισμού σε σχέση με αυτό της σημερινής πραγματικότητας.

  1. Υπενθυμίζουμε ότι, με σημαντική ομόφωνη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπήςέχει προσληφθεί έμπειρο Νομικό Γραφείο και για την εν λόγω υπόθεση του ΤΥΠΕΤ, εφόσον τελικά χρειαστούν νομικές ενέργειες, αλλά και για αρκετές, δυστυχώς, άλλες υποθέσεις Κοινοχρήστων Χώρων οι οποίοι ενώ ανήκουν στο Δήμο, μέχρι σήμερα παραμένουν στις κτηματολογικές μερίδες ιδιωτών (ανέρχονται μαζί με την επίμαχη έκταση των 43 στρεμμάτων σε πάνω από 400 στρέμματα). Και για τις υποθέσεις αυτές η Δημοτική Αρχή έχει κινηθεί μέσα σε αντίξοες συνθήκες με πλήρη συνέπεια, καταρτίζοντας πλήρης φακέλους, δουλεύοντας συστηματικά και αξιοποιώντας κάθε δυνατό μέσο για την άσκηση των ενδίκων μέσων. Ήδη ασκήθηκαν οι δύο πρώτες κτηματολογικές αγωγές, για να ακολουθήσουν με γρηγορότερους ρυθμούς και οι επόμενες.
  2. Και κάτι επιπλέον: Η πολύ σημαντική δουλειά της κατοχύρωσης της Δημοτικής Περιουσίας, εξελίσσεται παράλληλα και στις υπόλοιπες Κοινότητες του Δήμου, με την παρατήρηση ότι η διαδικασία των απαραίτητων κτηματολογικών διορθώσεων, διοικητική ή ένδικη (αυτό δεν ισχύει για το ΤΥΠΕΤ), πρέπει να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το Νόμο μέχρι το 2025, προκειμένου να μην απωλεσθεί οριστικά η Δημοτική περιουσία.

  Το ζήτημα της Δημοτικής Περιουσίας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Την επόμενη κρίσιμη 5ετή δημοτική θητεία απαιτείται να συνεχιστεί η σημερινή πορεία που έχει δρομολογηθεί, με εμπειρία, γνώση και σχέδιο.
  Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies. View more
  ΟΚ