Παρασκευή 24 Μαΐου, 2024

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

 • Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου στο Δήμο Διονύσου

  Δήμος Διονύσου

  Αναρτήθηκε σήμερα 15/05/2024 η υπ’ αριθμ. 13640/14-05-2024 (ΑΔΑ: 62ΧΤΩ93-Ψ9Ο) ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως πέντε (05) μήνες μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου για κάλυψη αναγκών Πυρασφάλειας – Πολιτικής Προστασίας για τις κάτωθι ειδικότητες:

  • ΔΕ Οδηγών (Γ΄C κατηγορίας με ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): δύο (02) θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας: δεκατρείς (13) θέσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tm.prosopikou@dionysos.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο Κεντρικό Δημαρχείο.

   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες και υπολογίζεται από την επόμενη της ανάρτηση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Διονύσου και στο διαδικτυακό τόπο αυτού www.dionysos.gr, δηλ. από τις 16/05/2024 έως και τις 20/05/2024.

  Διαβάστε την ανακοίνωση αναλυτικά εδώ.

  ΕΓΓΡΑΦΑ:

  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (2024)
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2024)
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2024)
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2024)
  Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies. View more
  ΟΚ