Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Yποβολή αιτήσεων για το οικονομικό βοήθημα Πάσχα 2021 των οικονομικά ευάλωτων κατοίκων του Δήμου Κηφισιάς

οικονομικό βοήθημα Πάσχα 2021

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το οικονομικό βοήθημα Πάσχα 2021 των οικονομικά ευάλωτων κατοίκων του Δήμου Κηφισιάς

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνϊού και της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας καθώς και της προστασίας της δημόσιας υγείας των πολιτών και των εργαζομένων, βάσει Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου έως 16/3/2020.

Μόνο για νέους αιτούντες (οι εγκριθέντες των Χριστουγέννων 2020 δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση για το Πάσχα 2021 – καταχωρούνται απευθείας στην λίστα των εγκριθέντων).

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά θα στέλνονται ηλεκτρονικά στο email: aid@kifissia.gr

Για όσους το αίτημά τους δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά θα προσέρχονται στην Κοινωνική Υπηρεσία της Δ/σης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, στην κ. Κηφισιά Μαρίνου Αντύπα 3, κατόπιν ραντεβού και υποχρεωτικά φορώντας μάσκα, προσκομίζοντας

Μέσα σε κλειστό φάκελο: Τα Δικαιολογητικά και την Αίτηση υπογεγραμμένη

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης ή προσκόμισης ελλιπών δικαιολογητικών η αίτηση θα θεωρείται απορριπτέα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία:

Μαρίνου Αντύπα 3, Κάτω Κηφισιά
τηλ. 2108082994 & 2108014249
e-mail: aid@kifissia.gr