Κυριακή 28 Νοεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Ύποπτη σιωπή για τις εργολαβίες αντιμετώπισης των συνεπειών της «Μήδειας»

Μήδεια εικόνα

Λίγο πριν τις γιορτές του Πάσχα τρεις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης κατέθεσαν, αρμοδίως, Αναφορά-Γνωστοποίηση, με θέμα την παράνομη απασχόληση προσωπικού του Δήμου Διονύσου από ανάδοχο εργολάβο, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των προβλημάτων που προέκυψαν από την χειμερινή κακοκαιρία στην περιοχή.

Είπαμε , χρονιάρες ημέρες να δώσουμε τόπο στην οργή. Ωστόσο:
Παρ’ ότι η υπόθεση έχει έρθει μαζί με άλλα συναφή ζητήματα και από την παράταξή μας (βλ. οικονομικές οφειλές Δημοτικών Συμβούλων κ.ά) και στην Οικονομική Επιτροπή, και, ενώ ο Δήμος μας εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Μάϊο, μέχρι και σήμερα δεν έχουν δοθεί από τη Διοίκηση υπεύθυνες και πειστικές εξηγήσεις. Η αδιαφορία επί του προκειμένου είναι απαράδεκτη και – τουλάχιστον – ύποπτη.

Με τα χρήματα των Δημοτών δεν μπορεί να παίζει κανείς, όπως δεν μπορεί να διαθέτει τους εργαζομένους των υπηρεσιών του Δήμου, κατά το δοκούν, με αδιαφανείς διαδικασίες, εκτός των ορίων της νομιμότητας.

Υ.Γ: Η «Μήδεια» πρέπει να είναι «ευκαιρία» για οχύρωση και οργάνωση του Δήμου Διονύσου και όχι για ανταλλαγές υπηρεσιών…

ΑΝΑΦΟΡΑ– ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Διονύσου δια των επικεφαλής:
1. «Διόνυσος Ανοιχτοί Ορίζοντες» (Ζαμάνης Διονύσης)
2. «Εύπολις» (Κουριδάκης Κωνσταντίνος)
3. «Μαζί για τον Διόνυσο» (Κλήμης Νίκος)

ΠΡΟΣ:
1. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Αμαρουσίου
2. Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης

Θέμα: «Παράνομη απασχόληση προσωπικού του Δήμου Διονύσου από ανάδοχο του Δήμου Διονύσου»

«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:
Ως γνωστόν ο Δήμος Διονύσου κατά τη διάρκεια της τελευταίας κακοκαιρίας τέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η οποία διαρκεί μέχρι τις 14-04-2021 και η οποία παρατάθηκε και για τον μήνα Μάιο.

Με την υπ΄αριθμ. 87 /09-032021 απόφαση Ο.Ε (συνημμένο 1) προχώρησε σε «Εξειδίκευση της Δαπάνης Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών κατόπιν της Κήρυξης του Δήμου Διονύσου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από το Καιρικό Φαινόμενο «ΜΗΔΕΙΑ». (ΑΔΑ: ΡΡ4846ΜΤLB-0B3).
Με την υπ’ αριθμ. 107/16-03-2021 απόφαση Ο.Ε (συνημμένο 2) προχώρησε σε «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ της ΣΦΟΔΡΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ 15-16.2.2021 (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «ΜΗΔΕΙΑ»)».

Στις 16/3/2021 υπεβλήθη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7673 (συνημμένο 3) αίτημα με διάφορα ερωτήματα προς την Διεύθυνση περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων και το πόσοι και ποιοι εργολάβοι εργάζονται στον Δήμο για την αποκομιδή των κλαδιών λόγω Μήδειας , πόσα μηχανήματα έχουν και ποιος τους παρακολουθεί.

Την 01-04-2021 λάβαμε την εξής απάντηση με αριθμ. πρωτ. 10632/30-03-2021(συνημμένο 4), στην οποία μεταξύ άλλων λέει : «σχετικά με το ερώτημα (5), το είδος και το πλήθος των μηχανημάτων των ιδιωτών που δουλεύουν στο Δήμο ΘΑ εμπεριέχονται στις εκτελεστικές Συμβάσεις που θα υπογραφούν και στις Πιστοποιήσεις που ΘΑ υποβληθούν».

ΑΝ και έχουμε επανειλημμένως ζητήσει από την Αναθέτουσα Δημοτική Αρχή να μας γνωστοποιήσει τις εκτελεστικές συμβάσεις προκειμένου να ελέγξουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμοστούν όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις απευθείας αναθέσεις οι ανάδοχοι και, εάν ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας κάθε σύμβασης τηρείται για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας περί εκτίμησης του ευλόγου χρόνου που απαιτείται για την πλήρη αποκομιδή υπολοίπων δέντρων, κλαδιών κλπ.

ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ!

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων συνεδριάσεων της Ο.Ε που έλαβαν χώρα στις 19-03-2021, στις 26-03-2021 και στις 06-04-2021, στην εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κος Διονύσιος Ζαμάνης κατήγγειλε ότι εργαζόμενοι του Δήμου οι οποίοι βρίσκονται σε κανονική άδεια, εργάζονται παράλληλα σε αναδόχους εργολάβους των ως άνω συνημμένων αποφάσεων και μάλιστα χωρίς να έχουν λάβει σχετική άδεια εξαίρεσης προς τούτο από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Από τις απαντήσεις της αρμόδιας αντιδημάρχου περιβάλλοντος κας Π. Λακαφώση αλλά και του ίδιου του Δημάρχου Ι. Καλαφατέλη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά (τα οποία πρέπει να αναζητηθούν οίκοθεν από την υπηρεσία σας διότι δεν έχουν εκδοθεί μέχρι την υποβολή της παρούσης αναφοράς) ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν τα αναφερόμενα. Δηλαδή όσο αδιανόητο και αν ακούγεται, τόσο η αντιδήμαρχος όσο και ο Δήμαρχος μετά τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις απήντησαν ότι διαπίστωσαν ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έχουν άδεια και ότι κάποιοι από αυτούς έχουν υποβάλλει αίτημα κατ’ εξαίρεση εργασίας στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη απάντηση. Δηλαδή ουσιαστικά γνωρίζουν και ποιοι είναι και σε ποιον ανάδοχο εργάζονται.

Η άδεια χορηγείται μετά από «σύμφωνη» και «αιτιολογημένη» γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, προς το οποίο το όργανο που τη χορηγεί παραπέμπει την αίτηση του υπαλλήλου. Η «γνώμη» αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας, αφενός διότι ρητά προβλέπεται από το νόμο και μάλιστα ως «σύμφωνη», και αφετέρου διότι πρέπει να είναι «αιτιολογημένη» κατ’ επιταγή του νόμου. Έτσι, η πλημμέλεια της «αιτιολογίας», συνιστά μη τήρηση ουσιώδους τύπου και συνεπάγεται ακυρότητα.

Στην τελευταία δε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου που έλαβε χώρα στις 20/-04-2021 η αντιδήμαρχος περιβάλλοντος ανέφερε μακρύ κατάλογο υπαλλήλων του Δήμου (οδηγών) , που λαμβάνουν κανονική άδεια την ίδια ώρα που ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ζητά μάλιστα και παράταση της. Δηλαδή ο Δήμος Διονύσου αδειοδοτεί το δικό του προσωπικό εν μέσω κρίσης και προσλαμβάνει με απευθείας επί της ουσίας αναθέσεις ιδιώτες για να κάνουν τη δική του δουλειά δαπανώντας κυριολεκτικά «εκατομμύρια ευρώ». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους στοιχειώδεις όρους κάθε δημόσιας σύμβασης, ο ανάδοχος ο οποίος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις (όπως π.χ της πλήρους ασφάλισης του προσωπικού του) θα πρέπει αυτονόητα να κρίνεται έκπτωτος. Στην προκειμένη περίπτωση είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο έχει ήδη συμβεί αφού το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δήμου μας δεν έχει δώσει σχετικές άδειες κατ’ εξαίρεση άδειας εργασίας.

Συμπερασματικά:

Ο Δήμος Διονύσου έχει κηρυχτεί σε κατάσταση «Έκτακτης Ανάγκης» και τους «στρατιώτες» του εργαζομένους αντί να τους χρησιμοποιεί ο ίδιος , τους δίνει «μισθοφόρους» σε εργολάβο (παράνομα αφού δεν έχουν άδεια εξαίρεσης) τον οποίον ξαναπληρώνει αυτός. Κατόπιν των ανωτέρω πρωτάκουστων και έξω από κάθε έννοια νομιμότητας και χρηστής διαχείρισης γεγονότων, ζητούμε από την Υπηρεσία σας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να σταματήσει αυτή η αήθης κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Οι υπογράφοντες, διατυπώνουμε σοβαρές επιφυλάξεις, τόσο για το «ηθικό» όσο και για το «νόμιμο» των προαναφερόμενων διαδικασιών.

Οι υπογράφοντες:

1. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Ζαμάνης Διονύσιος
2. ΕΥΠΟΛΙΣ Κουριδάκης Κωνσταντίνος
3. ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ Κλήμης Νικόλαος