Σάββατο 23 Οκτωβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήµου Κηφισιάς

Κοινωνική Μέριμνα ∆ήµου Κηφισιάς

Τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήµου Κηφισιάς µε την επωνυµία: «Κοινωνική Μέριμνα», με την Αρ. Απόφ.: 282/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (από την παράταξη του Δημάρχου):

1. Καραλή Κατερίνα – Δημοτική Σύμβουλος
2. Κουρμαδιάς Εμμανουήλ – Δημοτικός Σύμβουλος
3. Αλιμπράντη Λάουρα
4. Βόβολης Φαίδων
5. Κολοβού Βασιλική (Βάσω)
6. Χατζηγεωργίου Ζαμπέτα (Μπέτυ)
7. Γρυπαίου – Κεφαλά Μαρία
8. Σύριος Δημήτρης
9. Γεωργαντά Σοφία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (από την παράταξη του Δημάρχου):

Ραυτόπουλος Παναγιώτης
Γεωργαντάς Μανώλης
Αγγελίδης Δημήτριος
Μιχαηλίδου Μικαέλα
Σμυρνής Νεκτάριος
Λιναρδάκη Ειρήνη
Μυρσαλιώτου Φλώρα
Κυριακόπουλος Ζαχαρίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (από τις λοιπές παρατάξεις):

Πάντου Σοφία – Δημοτική Σύμβουλος
Παπάζογλου Γιώργος
Τσούλος Γιώργος – Δημοτικός Σύμβουλος
Πετρά Ελένη
Βενιώτης Κώστας
Μπερνίτσα Χριστίνα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (από τις λοιπές παρατάξεις):

Διονυσιώτης Ιωάννης – Ελευθέριος
Παπαδοπούλου Αγγελική
Καρρά Γλυκερία
Κουτσαμάνη Γεωργία
Βαλσαμανίδης Ιωάννης
Σταματούρου Ζαχαρούλα

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος κα Κατερίνα Καραλή και Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Γιώργος Τσούλος.

Η διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» είναι για ένα (1) έτος, τηρουμένων των ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, άρθρο 240 του Ν.3463/2006.