Παρασκευή 20 Μαΐου, 2022

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

 • Στρατηγικό Σχέδιο Επιχειρηματικότητας για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 από το Δήμο Κηφισιάς

  Στρατηγικό Σχέδιο Επιχειρηματικότητας - Δήμος Κηφισιάς

  Ο Δήμος Κηφισιάς με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της πόλης μας, διαμορφώνει το Στρατηγικό Σχέδιο Επιχειρηματικότητας για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

  Στο πλαίσιο αυτό:

  •    Θα καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση εντός των ορίων του Δήμου.
  •    Θα αναλυθούν τα Δυνατά, τα Αδύνατα σημεία, οι Ευκαιρίες και οι Απειλές (SWOT).
  •    Θα καθοριστούν οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι άξονες παρέμβασης.
  •    Θα εξειδικευτούν δράσεις για κάθε άξονα παρέμβασης.

  Μέσω της ανάλυσης των παραπάνω θα οριστικοποιηθεί ένας κατάλογος προτεινόμενων έργων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Κηφισιά, για τα οποία ο Δήμος θα αναζητήσει χρηματοδότηση από εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

  Κατά την διαμόρφωση αυτού του σχεδίου, ο Δήμος Κηφισιάς θα ήθελε την συμμετοχή όλων των φορέων, των επιχειρήσεων αλλά και της κοινωνίας των πολιτών και γι’ αυτό διοργανώνει δύο κύκλους ανοιχτής διαβούλευσης.

  Ο πρώτος κύκλος θα λάβει χώρα στις 21-23 Φεβρουαρίου όπου θα κατατεθούν εκ μέρους του Δήμου κάποιες πρώτες ιδέες με σκοπό την συλλογή σχολίων και προτάσεων οι οποίες θα ενσωματωθούν στη μελέτη.

  Ο δεύτερος κύκλος θα λάβει χώρα την άνοιξη, όπου το Στρατηγικό Σχέδιο Επιχειρηματικότητας θα αναρτηθεί ολοκληρωμένο για τις τελικές παρατηρήσεις πριν υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

  Η συμμετοχή όλων είναι πολύ σημαντική στην προσπάθεια για την οικονομική ανάπτυξη του Δήμου μας.

  Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση (εδώ).