Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Στη διάθεση ιδιώτη προσωπικά δεδομένα των Δημοτών – Απάντηση της Δημοτικής παράταξης «Εύπολις» στη Δημοτική Αρχή

Unisystems - προσωπικά δεδομένα Δημοτών

Η (ομολογουμένως μακροσκελής) απάντηση της Δημοτικής Αρχής για το θέμα διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των Δημοτών από τη χρήση της νέας πλατφόρμας ΣΔΟΠΣ, ό𝟀𝞲 𝞵ό𝞶𝞸 𝞭𝞮𝞶 𝞵άς έ𝞹𝞮𝞲𝞼𝞮, 𝞪𝞴𝞴ά 𝞪ύ𝞷𝞰𝞼𝞮 𝞹𝞮𝞺𝞪𝞲𝞽έ𝞺𝟂 𝞽𝞲ς 𝞪𝞶𝞰𝞼𝞾𝟀ί𝞮ς 𝞵𝞪ς, 𝞪𝞿𝞸ύ 𝞮𝞹ί 𝞽𝞰ς 𝞸𝞾𝞼ί𝞪ς 𝞭𝞮𝞶 𝞪𝞹𝞪𝞶𝞽ά 𝞼𝞽𝞪 𝞮𝞺𝟂𝞽ή𝞵𝞪𝞽𝞪 𝞳𝞪𝞲 𝞽𝞸𝞾ς 𝞹𝞺𝞸𝞫𝞴𝞰𝞵𝞪𝞽𝞲𝞼𝞵𝞸ύς 𝞹𝞸𝞾 𝞱έ𝞼𝞪𝞵𝞮.

Στην ανακοίνωση της Δημ. Αρχής, διαβάζουμε «𝜇𝜀 𝜏𝜂 𝜎𝜐𝜈𝜀𝜌𝛾𝛼𝜁ό𝜇𝜀𝜈𝜂 𝜀𝜏𝛼𝜄𝜌ί𝛼 (𝑈𝑛𝑖𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠), 𝜔ς «𝛦𝜅𝜏𝜀𝜆ώ𝜈 𝛦𝜋𝜀𝜉𝜀𝜌𝛾𝛼𝜎ί𝛼» 𝛱𝜌𝜊𝜎𝜔𝜋𝜄𝜅ώ𝜈 𝛥𝜀𝛿𝜊𝜇έ𝜈𝜔𝜈 (4&8 𝛤𝛫𝛱𝛥)» .

Με άλλα λόγια, ο Δήμος επιβεβαιώνει 𝚷𝚲𝚮𝚸𝛀𝚺 τις ανησυχίες μας, ότι μία ιδιωτική εταιρεία θα επεξεργάζεται προσωπικά μας στοιχεία!…

Περαιτέρω: Στην απαντητική επιστολή δεν γίνεται ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ για τα ουσιώδη σημεία της ανακοίνωσής μας:

📌1. Για ποιο λόγο η υπηρεσία δεν λειτουργεί μέσω του server που φιλοξενείται το site του Δήμου Διονύσου όπως είθισται να συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις (βλ. παραδείγματα Δ. Αθηναίων, Δ. Τρικαίων κ.α) αλλά από το site της Εταιρείας Unisystems; (Να προσθέσουμε εδώ ότι από τους 332 Δήμους της χώρας, όσο κι αν ψάξαμε, βρήκαμε ΜΟΝΟ δύο να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα: Παλλήνης και Ν. Σμύρνης εκ των οποίων ο Δ. Παλλήνης φαίνεται να την έχει στα αζήτητα…

📌2. Για ποιο λόγο (όπως έχει δηλώσει η ίδια η Δημ. Αρχή), η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί προς το παρόν εξωτερικά, εκτός της εφαρμογής ΣΔΟΠΣ . 𝜫𝜾𝜽𝜶𝝂ώς 𝜸𝜾𝜶𝝉ί 𝜿𝜶𝜾 𝜼 𝜟𝜼𝝁. 𝜜𝝆𝝌ή 𝜶𝝂𝜶𝜸𝝂𝝎𝝆ί𝜻𝜺𝜾 𝝉𝝄𝝊ς ί𝜹𝜾𝝄𝝊ς 𝝁𝜺 𝜺𝝁άς 𝜿𝜾𝝂𝜹ύ𝝂𝝄𝝊ς…;

📌3. Τα τυπικά προσόντα του κ. Π. Τσέλιου (κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Πληροφορικής με βαθμό Α΄) υπεύθυνου DPO (Προστασίας Δεδομένων) που όρισε η Δημ. Αρχή είναι εκείνα που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση (?) δεδομένου ότι: με βάση το άρθρο 37 παρ. 5 του ΓΚΠΔ προτείνεται, «𝛤𝜄𝛼 𝜏𝜂𝜈 𝜅𝛼𝜆ύ𝜏𝜀𝜌𝜂 𝜅𝛼𝜄 𝛼𝜎𝜑𝛼𝜆έ𝜎𝜏𝜀𝜌𝜂 𝜆𝜀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾ί𝛼, 𝜏𝜀𝜅𝜇𝛼ί𝜌𝜀𝜏𝛼𝜄 ό𝜏𝜄 𝜊 𝐷𝑃𝑂 𝜃𝛼 𝜋𝜌έ𝜋𝜀𝜄 𝜈𝛼 𝜀ί𝜈𝛼𝜄 𝛿𝜄𝜅𝜂𝛾ό𝜌𝜊ς-𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ός 𝜎ύ𝜇𝛽𝜊𝜐𝜆𝜊ς 𝜇𝜀 𝛾𝜈ώ𝜎𝜀𝜄ς (𝜎𝜋𝜊𝜐𝛿ές, 𝜇𝜀𝜏𝛼𝜋𝜏𝜐𝜒𝜄𝛼𝜅ά, 𝜅𝜆𝜋) 𝜀𝜋ί 𝜏𝜔𝜈 𝛼𝜈𝜃𝜌𝜔𝜋ί𝜈𝜔𝜈 𝛿𝜄𝜅𝛼𝜄𝜔𝜇ά𝜏𝜔𝜈 𝜅𝛼𝜄 𝜏𝜔𝜈 𝛿𝜄𝜊𝜄𝜅𝜂𝜏𝜄𝜅ώ𝜈 𝛿𝜄𝛼𝛿𝜄𝜅𝛼𝜎𝜄ώ𝜈 𝜅𝛼𝜄 𝜇𝜀 𝜎𝜒𝜀𝜏𝜄𝜅ή 𝜀𝜇𝜋𝜀𝜄𝜌ί𝛼. Λοιπά πρόσωπα ή υπάλληλοι των Δήμων, που δεν έχουν την ιδιότητα του νομικού συμβούλου ή δικηγόρου δεν απαγορεύεται εκ του Κανονισμού να τεθούν στη θέση του DPO, όμως είναι σαφές με βάση το νομικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις, ότι δεν αποτελούν ενδεδειγμένη λύση».

📌4. 𝞒𝞲𝞪 𝞹𝞸𝞲𝞸 𝞼𝞳𝞸𝞹ό 𝞭𝞪𝞹𝞪𝞶ή𝞱𝞰𝞳𝞮 (𝞽𝞮𝞴𝞲𝞳ά) 𝞽𝞸 𝞹𝞸𝞼ό 𝞽𝟂𝞶 10.726€ 𝞽𝞸𝞶 𝞓𝞮𝞳έ𝞵𝞫𝞺𝞲𝞸 𝞽𝞸𝞾 2020 𝞼𝞽𝞰𝞶 𝞮𝞶 𝞴ό𝞬𝟂 𝞔𝞽𝞪𝞲𝞺𝞮ί𝞪;

ℹ️ Τέλος, επισημαίνουμε ότι στο – πρόχειρα γραμμένο- εγχειρίδιο (manual) που δίδεται από την ίδια την Εταιρεία Unisystems (δείτε εδώ) για τη χρήση της πλατφόρμας, δεν υπάρχει 𝞙𝞐𝞛𝞘𝞐 𝞐𝞜𝞐𝞥𝞞𝞠𝞐 για τα πρωτόκολλα ασφαλούς σύνδεσης που χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα (έστω και για τυπικούς λόγους) ούτε ασφαλώς ρητή δέσμευση ή αναφορά περί «τού τρόπου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Δημοτών». Μήπως κι αυτό αποτελεί δική μας «ατυχέστατη» παρατήρηση… ή μήπως – λέμε μήπως – η Εταιρεία δεν θέλει να δεσμευτεί;

Φίλες και Φίλοι,

Η παράταξή μας πιστή στις ιδρυτικές της αρχές για ουσιαστική αντιπολίτευση και αποφυγή μικροπολιτικών πρακτικών λογοδοτεί για τις ανακοινώσεις της ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ!

Ως εκ τούτων εμμένουμε στην αρχική μας θέση περί 𝞐𝞛𝞔𝞢𝞖𝞢 𝞭𝞲𝞪𝞳𝞸𝞹ής 𝞽𝞰ς 𝞾𝞹𝞰𝞺𝞮𝞼ί𝞪ς 𝞢𝞓𝞞𝞟𝞢, έ𝟂ς ό𝞽𝞸𝞾 𝞪𝞾𝞽ή 𝞴𝞮𝞲𝞽𝞸𝞾𝞺𝞬ή𝞼𝞮𝞲 𝞵𝞮 𝞪𝞼𝞿ά𝞴𝞮𝞲𝞪 𝞳𝞪𝞲 𝞭𝞲𝞪𝞿ά𝞶𝞮𝞲𝞪, ό𝞹𝟂ς 𝞴𝞮𝞲𝞽𝞸𝞾𝞺𝞬𝞮ί 𝞳𝞪𝞲 𝞼𝞮 ά𝞴𝞴𝞸𝞾ς 𝞓ή𝞵𝞸𝞾ς.

Ως κατακλείδα:
📌 Στις ψηφιακές τεχνολογίες, η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων δεν αποτελεί θέσφατο με «𝞭𝞲𝞪𝞫𝞮𝞫𝞪𝞲ώ𝞼𝞮𝞲ς 𝞵𝞮 𝞽𝞸𝞶 𝞹𝞴έ𝞸𝞶 𝞳𝞪𝞽𝞰𝞬𝞸𝞺𝞰𝞵𝞪𝞽𝞲𝞳ό 𝞽𝞺ό𝞹𝞸» όπως αυτές που ανακοινώνει η Δημ. Αρχή, αλλά 𝞵𝞮 𝞼𝞸𝞫𝞪𝞺ό 𝞼𝟀𝞮𝞭𝞲𝞪𝞼𝞵ό 𝞬𝞲𝞪 𝞽𝞪 𝞵έ𝞼𝞪 𝞾𝞴𝞸𝞹𝞸ί𝞰𝞼𝞰ς 𝞳𝞪𝞲 𝞵𝞮 𝞳ύ𝞺𝞲𝞸 𝞬𝞶ώ𝞵𝞸𝞶𝞪 𝞽𝞸 𝞼𝞮𝞫𝞪𝞼𝞵ό, 𝞽𝞰 𝞼𝞰𝞵𝞪𝞼ί𝞪 𝞳𝞪𝞲 𝞽𝞰𝞶 𝞹𝞺𝞸𝞿ύ𝞴𝞪𝞷𝞰 𝞪𝞾𝞽ώ𝞶 𝞽𝟂𝞶 𝞭𝞮𝞭𝞸𝞵έ𝞶𝟂𝞶. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου μας, δεν μπορεί να είναι (ένα ακόμη) πεδίο δημιουργίας εντυπώσεων, αλλά έργο πνοής και ασφαλούς εξυπηρέτησης των Δημοτών.

Δημοτική παράταξη «Εύπολις»