Σάββατο 27 Νοεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Σοβαρές ελλείψεις και λάθη στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Οριοθέτηση με Έργα Διευθέτησης του ρέματος Διονύσου

ρέμα Διονύσου

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου, με θετική γνωμοδότηση, η ΜΠΕ της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής το 2020.

Η παράταξη «ΕΥΠΟΛΙΣ – Συνεργασία Δημοτών Διονύσου» μελέτησε διεξοδικά την υπόψη μελέτη και κατέληξε στην αρνητική γνωμοδότηση, όπως την περιέγραψε στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δείτε εδώ), ο επικεφαλής μας, Κωστής Κουριδάκης.

Το έργο αφορά στην οριοθέτηση – με πρόταση έργων διευθέτησης – του ρέματος Διονύσου, σε συνολικό μήκος 6,2 χλμ, που περιλαμβάνει περιοχές των ΔΕ Διονύσου, Δροσιάς και Άνοιξης του Δήμου Διονύσου, κυρίως, καθώς και περιοχής της ΔΕ Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς, ως επί το πλείστον στο τελευταίο κατάντη τμήμα. Στη μελέτη προτείνονται έργα διευθέτησης, σχεδόν αποκλειστικά με συρματοκιβώτια (σε μήκος 4,8 χλμ, περίπου), η τοποθέτηση των οποίων προϋποθέτει την ολοσχερή κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης εντός της προς διευθέτηση κοίτης. To ρέμα Διονύσου, όπως και όλα τα ρέματα του Δήμου μας, αποτελούν θύλακες βιοποικιλότητας με ένα φυσικό περιβάλλον ανεκτίμητης αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας, που πρέπει να διατηρηθεί πάσει θυσία, παράλληλα, βέβαια, με την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, η οποία πρέπει να εγγυάται τη διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας των περίοικων, έστω και αν η νομιμότητα των παρόχθιων κατασκευών είναι (…τουλάχιστον) θολή, σε κάποιες περιπτώσεις.

Πιστεύουμε ότι τα ρέματα, ιδίως σε αστικές ή ημι-αστικές περιοχές, δεν είναι μόνο απλοί αγωγοί ομβρίων υδάτων, αλλά και οικοσυστήματα τα οποία είναι αδήριτη ανάγκη να προστατευθούν και να αναδειχθούν, πέραν των άλλων και ως «φυσικά κλιματιστικά», με περιβαλλοντικό πρόσημο. Επίσης, θεωρούμε ότι είναι εφικτή η ταυτόχρονη επίτευξη του σκοπού της αντιπλημμυρικής προστασίας και της διατήρησης και ανάδειξης της χλωρίδας και της πανίδας. Η σύγχρονη επιστήμη του μηχανικού μας δίνει τη δυνατότητα να μελετώνται τεχνικές λύσεις, που να προωθούν και τις δύο αρχές: «Ναι» στην προστασία της ζωής και της περιουσίας, «Ναι» και στην προστασία του φυσικού πλούτου των ρεμάτων.

Η υπόψη ΜΠΕ, όπως και η προμελέτη υδραυλικών έργων, σε καμία περίπτωση, δεν προωθούν τις πιο πάνω αρχές. Ευθύς εξαρχής, εκτιμούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση οριοθέτησης με έργα διευθέτησης αποτελεί παραβίαση του Ν. 4258/2014 σχετικά με την οριοθέτηση των υδατορεμάτων, καθώς και της Οδηγίας της ΕΕ για την Εκτίμηση και Διαχείριση του Πλημμυρικού Κινδύνου, για δύο βασικούς λόγους:
1. Δεν προτείνονται οριογραμμές στην υφιστάμενη κατάσταση, όπως ρητά αναφέρει ο Ν. 4258/2014.
2. Δεν μελετήθηκαν εναλλακτικές λύσεις του σχεδιασμού, παρά μόνο μια νεφελώδης περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (do nothing scenario).

Είναι φανερό, κατά την άποψή μας, ότι οι όποιες υπερχειλίσεις από την κυρίως κοίτη του ρέματος (ή κοίτη συνήθους ροής) οφείλονται, κατά μείζονα (αν όχι αποκλειστικό) λόγο, στην υδραυλική ανεπάρκεια των τεχνικών έργων διέλευσης στις πλείστες όσες οδούς περνούν κάθετα την κοίτη του ρέματος. Και αυτές οι διελεύσεις είναι συχνές και πολλές, ενώ οι υφιστάμενες διατομές των τεχνικών είναι πολύ μικρές. Επομένως, είναι λογικό και επόμενο να δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα ανάντη των τεχνικών, λόγω του λεγόμενου «λαιμομπούκαλου». Αυτήν την υδραυλική λειτουργία την αναγνωρίζει η μελέτη και προτείνει, ορθά, την αντικατάσταση των τεχνικών έργων με νέα που θα έχουν επαρκή διατομή. Όμως, – και αυτό θεωρούμε ότι είναι η σημαντικότερη έλλειψη της μελέτης -, δεν εξετάζεται το σενάριο της υφιστάμενης κατάστασης του ρέματος (χωρίς την κατασκευή των έργων διευθέτησης), παρά μόνο με την αντικατάσταση των τεχνικών έργων διέλευσης και των τοπικών τροποποιήσεων της κοίτης στις θέσεις αυτές.

Αν εξεταζόταν το προφανές αυτό σενάριο, θα επαληθευόταν πως δεν θα χρειαζόταν η κατασκευή των έργων διευθέτησης με συρματοκιβώτια, παρά μόνο σημειακές ή εξαιρετικά τοπικές λύσεις διευθέτησης σε σημεία, που πιθανόν να υπάρχουν, – όντως -, φαινόμενα υπερχειλίσεων ή / και σταθερότητας των πρανών. Μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι τεχνικές της φυσικής μηχανικής (bioengineering), όπως τα κορμοδέματα, καθώς, οι ταχύτητες ροής, ακόμα και στην πλημμύρα 50ετίας δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες ή/και συνθετικά υλικά (π.χ γεωσύνθετα), που μετά την υδροσπορά αποκτούν απόλυτα φυσική μορφή και θα επιτρέπουν την πρόσβαση των ανθρώπων στο ρέμα για αναψυχή, κάτι που αποκλείει η κατασκευή των συρματοκιβωτίων. Σημειωτέον ότι η εφαρμογή των τεχνικών bioengineering ενθαρρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της εφαρμογής της Common Implementation Strategy της Οδηγίας για τα Ύδατα (ΕΕ/200/60).

Τουναντίον, στη ΜΠΕ δικαιολογείται η κατασκευή έργων διευθέτησης με συρματοκιβώτια, ακόμα και σε τμήματα που δεν υπάρχουν καθόλου κατοικίες ή άλλες υποδομές οι οποίες να κινδυνεύουν, ενώ η ροή ποτέ δεν υπερχειλίζει του πλημμυρικού πεδίου του ρέματος.

Η παράταξη «ΕΥΠΟΛΙΣ – Συνεργασία Δημοτών Διονύσου» διαβεβαιώνει τους Δημότες ότι θα συνεχίσει να δίνει τις μάχες για το περιβάλλον του Δήμου μας, όπου διαπιστώνουμε ότι αυτό απειλείται. Στο ρέμα Διονύσου, στο ρέμα Βρυσάκι, στο ρέμα Ροδόπολης – Σταμάτας, στα νταμάρια της Πεντέλης και στους διάσπαρτους μπαζότοπους στις εξοχές του Δήμου μας. Διαβεβαιώνουμε τους δημότες ότι, όταν και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του συγκεκριμένου έργου, η παράταξή μας, σε συνεργασία με περιβαλλοντικούς συλλόγους, θα προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ώστε να αποτρέψουμε την κατασκευή ενός αχρείαστου και επικίνδυνου περιβαλλοντικά έργου.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τις υπόλοιπες παρατάξεις της Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επίσης αρνητική τους γνωμοδότηση και τους ζητάμε να παραμείνουν αρωγοί σε ένα κοινό μέτωπο για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στο Δήμο Διονύσου.

Δημοτική παράταξη «Εύπολις»