Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Σε εφαρμογή το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας υπαλλήλων του Δήμου Κηφισιάς από τη Δευτέρα 23 Μάρτιου 2020

Δήμος Κηφισιάς ωράριο εικόνα

Με απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου, από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, 2020, ισχύει στον Δήμο Κηφισιάς σύστημα εκ περιτροπής εργασία των υπαλλήλων με εναλλαγή του προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση και πλήρες ωράριο – εκτός των δομών που τελούν υπό αναστολή –με αριθμό υπαλλήλων, καθορισμό καθηκόντων και προτεραιοτήτων που θα ορίσουν οι Προϊστάμενοι διευθύνσεων σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους τμημάτων.

Εξαιρούνται του μέτρου οι παρακάτω υπηρεσίες και υπάλληλοι που ασφαλώς διατηρούν κάθε δικαίωμα σε άδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων:

• Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων
• Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης κι αποχέτευσης
• Πολιτικής Προστασίας
• Υπηρεσίες Κοιμητηρίων
• Δημοτικής Αστυνομίας
• Δημοτικών Πολυϊατρείων
• Προσωπικό του τμήματος Κοινωνικού Σχεδιασμού
• Προσωπικό του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα»
• Προσωπικό των ΚΑΠΗ
• Τεχνικό και οικοδομικό συνεργείο
• Ιατρός Εργασίας και Τεχνικοί Ασφαλείας
• Προσωπικό Γραφείων Δημάρχου και Αντιδημάρχων

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, 2020, η είσοδος κοινού σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς θα επιτρέπεται μόνο από 09:00 έως 12:00 και κατ’ ανώτατο αριθμό πέντε (5) πολιτών ανά όροφο κι εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική συνεννόηση στους αριθμούς και emails.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: 2132007100
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 2132007222, dimotikiastιnomia@kifissia.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 2132007253, info@kifissia.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 2132007226 & 153 &189

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: 2106254328 & 2106206677, amaxostasio@kifissia.gr

Η αποκομιδή απορριμμάτων θα πραγματοποιείται κανονικά. Η αποκομιδή κηπαίων διεξάγεται με ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://kipaia.kifissia.gr και των τηλεφωνικών γραμμών 2132007272 και 210 6200145. Απαγορεύεται η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων (καναπέδες, τραπέζια κ.α.) και τιμωρείται με πρόστιμο.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 2132007211 & 218 Παραλαμβάνει αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (κάντε  κλικ εδώ) και του email: protokolo@kifissia.gr.

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ: 2132007216 &183
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ: 2132007122
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ: 2132007149
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 2108014249
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: 2108012632
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ: 2132007179
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 2131355304 & 318
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 2132007283
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 2132007131 & 238
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΩΝ – ΤΕΛΩΝ: 2132007124
Τ.Α.Π.: 2132007217

Δήλωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ειδική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr/ Η σχετική προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι 30/06/2020.

Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ»: 2132007202, culture@kifissia.gr
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ»: 2106233315

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2132007646, xarokopou@kifissia.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2132007612
ΥΔΡΕΥΣΗ 2132007604
ΔΡΥΜΠΕΤΕΙΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ 2106254189

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2132140206, tvrioni@kifissia.gr
(ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΓΑΤΩΝ)
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2132140210

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργούν από τις 7.30 έως τις 15.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή και εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο με ραντεβού, στα τηλέφωνα:

ΚΕΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: 2132007500
ΚΕΠ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ: 2108077081
ΚΕΠ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ: 2132055800