Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Προτάσεις της Δημοτικής παράταξης «Εύπολις» σχετικά με την διαβούλευση του Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Διονύσου

Προτάσεις Εύπολις ΙΟΛΑΟΣ

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω τις προτάσεις της Δημοτικής παράταξης «Εύπολις» σχετικά με την διαβούλευση του Σχεδίου Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Διονύσου.

Προπαρασκευαστικές δράσεις για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

• Καταγραφή και σήμανση των αδιεξόδων προκειμένου να αποφευχθεί εγκλωβισμός αυτοκινήτων στην περίπτωση πανικού.
• Χωροθέτηση σημείων συγκέντρωσης του κοινού σε κάθε γειτονιά – περιοχή. Το σημείο αυτό θα έχει άνετη πρόσβαση προς και από το σημείο για την επιβίβαση των πολιτών σε οχήματα για την άμεση διαφυγή.
• Ενημερωτικές ταμπέλες προς εξόδους διαφυγής σε σημεία ασφαλή από την εξάπλωση της φωτιάς.
• Κατασκευή διαδρόμων τύπου cul-de-sac στα αδιέξοδα για την εκτέλεση ελιγμών των οχημάτων.
• Πρόσκληση και καταγραφή -σε εμπιστευτικό μητρώο- των ιδιοκτησιών με την ύπαρξη κολυμβητικών δεξαμενών και υδρογεωτρήσεων προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα για χρήση του νερού προς ανεφοδιασμό και πυρόσβεση. Η καταλληλότητα κάθε δεξαμενής κολύμβησης για ανεφοδιασμό θα κριθεί από το αρμόδιο Όργανο (π.χ. απόσταση από δρόμο, πλάτος διαδρόμου εντός του οικοπέδου).
• Κατασκευή πεζόδρομων κάθετων στις ισοϋψείς καμπύλες σε περιοχές με μεγάλες κλίσεις που δεν υπάρχουν οδοί, για τη διαφυγή πεζών.
• Μητρώο υδροληψιών πυρόσβεσης και δοκιμαστικής λειτουργίας δύο φορές το μήνα κατά την περίοδο πυρασφάλειας.
• Σχέδια τοπικών δράσεων, ανάλογα με τις ιδιαιτέρες συνθήκες της κάθε περιοχής.
• Δοκιμαστική εφαρμογή των σχεδίων με την παρουσία των κατοίκων, εικονικοί συναγερμοί, κινητές ενημερώσεις με πιθανά σενάρια φωτιάς.
• Συστήματα παρακολούθησης με ιπτάμενες κάμερες (drones).
• Ορισμός και εκπαίδευση ομάδας εθελοντών «γειτονιάς» για την πυρασφάλεια της περιοχής, με την συνεργασία των κατοίκων και συλλόγων.
• Ασκήσεις εκκένωσης σχολείων και οικισμών, με ασφαλή απομάκρυνση μαθητών και ευπαθών ομάδων πληθυσμού.
• Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, με όλα τα σύγχρονα μέσα εποπτείας.
Μακροπρόθεσμες δράσεις για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
• Σε συνδυασμό με την ευρύτερη διαχείριση των ρεμάτων, δημιουργία μικρών φραγμάτων ανάσχεσης με φυσικά υλικά, με στόχο τη δημιουργία μικρών λιμνών, οι οποίες είναι δυνατό να λειτουργούν ως μικροί ταμιευτήρες νερού.
• Συστήματα διαχείρισης της εύφλεκτης δασικής βιομάζας προς εκμετάλλευση, αλλά και για την καλύτερη προστασία των δασικών περιοχών.
Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας για περιοχές στις οποίες εντός ενός 24-ωρου είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.
• Άμεση διακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση της περιοχής στη θέση “Αχλαδούλα” Αγίου Στεφάνου, όπου λειτουργεί παράτυπα ο κλαδοτεμαχιστής και η προσωρινή απόθεση των βιοαποδομήσιμων υλικών.
• Οριοθέτηση, διακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση όλων των θέσεων παράνομης διάθεσης ΑΕΚΚ (μπαζότοπων) στο Δήμο Διονύσου.
• Καθαρισμός ξερών χόρτων καθ’ όλο το μήκος των δρόμων, όπου αυτό δεν έχει γίνει.
• Διαβροχή των παράπλευρων τμημάτων δρόμων με μεγάλη κυκλοφορία, από υδροφόρες, προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες ανάφλεξης.
• Ενημέρωση των δημοτών με πανό στους κεντρικούς δρόμους και επικοινωνία με τους τοπικούς συλλόγους και φορείς.

Η εκτίμηση των επιπτώσεων σε καταστροφές:

Ανάπτυξη ενός Συστήματος εκτίμησης επιπτώσεων από καταστροφές που θα στοχεύει στην ουσιαστική εξάλειψη των πιθανών αιτιών από τις οποίες προέρχονται καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων. Αυτό το Σύστημα θα αναδειχθεί ως το εφαλτήριο στη μάχη κατά των εγγενών καταστροφών και θα αποτελέσει ως η ιδανικότερη και ικανή συνθήκη για την εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης στο Δήμο μας.

Χαρτογράφηση και αξιολόγηση κινδύνων:

Για τη σκοπιμότητα διερεύνησης συστήματος παρακολούθησης και προειδοποίησης με χρήση τεχνολογίας GIS. Η τεχνολογία GIS και ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν είναι η πιο σημαντική πτυχή της χαρτογράφησης του κινδύνου (Πλημμύρας, Πυρκαγιάς κ.α) αλλά και της εκτίμησης της επικινδυνότητας. Οι ίδιες τεχνικές θα εφαρμοστούν και σε όλους τους τομείς στο εγγύς μέλλον.

Αξιολόγηση ευπάθειας και ικανότητας:

Εντοπισμός περιοχών του Δήμου Διονύσου, που είναι πιο ευάλωτες σε χιονοπτώσεις κατακλυσμό, πυρκαγιά και απομόνωση, χαρακτηρίζοντας τις ως επιρρεπείς περιοχές με τάσεις καταστροφής. Οι περιοχές θα ταξινομούνται και διαχειρίζονται ανά τύπο, βαθμό, διαχειριστική οντότητα, μέγεθος κ.λπ.

Ανάλυση απώλειας:

Πρωτόκολλο καταστροφών: θα πρέπει να δημοσιεύονται κάθε χρόνο, με κάθε λεπτομέρεια, τα στοιχεία που θα συλλέγονται σχετικά με τις ζημιές στις περιουσίες των συμπολιτών μας, αλλά και της απώλειας της ίδιας της ζωής.

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

Για την ενίσχυση της ετοιμότητας των συνεργαζόμενων φορέων στο Δήμο μας θα πρέπει να βάλουμε ως στόχο μας την αξιοποίηση της γνώσης, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης των ικανών στελεχών τω αρμοδίων φορέων, αλλά και την ετοιμότητα/ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας ως προς τη σημασία της μείωσης των καταστροφών από τα φυσικά φαινόμενα, με εξειδικευμένες δράσεις και προγράμματα τα οποία θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του παραπάνω συστήματος εκτίμησης των επιπτώσεων από τις φυσικές καταστροφές.