Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Προσωρινή τροποποίηση του δρομολογίου της Φοιτητικής Δημοτικής Συγκοινωνίας προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φοιτητικα Λεωφορεία Δήμου Διονύσου εικόνα

Λόγω των έργων αποχέτευσης στη Λεωφόρο Δροσιάς-Σταμάτας και για όσο διάστημα θα είναι κλειστός ο δρόμος, θα ισχύσει η πιο κάτω αλλαγή σε σχέση με τη Φοιτητική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Διονύσου.

Ειδικότερα το 2ο δρομολόγιο του λεωφορείου με κατεύθυνση το Πανεπιστήμιο Αθηνών, δεν θα παίρνει επιβάτες από την πλατεία της Σταμάτας αλλά από την Πλατεία Δροσιάς.

Διευκρινίζεται ότι το 1ο δρομολόγιο του λεωφορείου με κατεύθυνση το ΕΜ Πολυτεχνείο θα εκτελείται κανονικά χωρίς αλλαγές.