Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Όχι σε αυθαίρετες κοπές δένδρων για τη διευθέτηση του ρέματος Βρυσάκι στον Άγιο Στέφανο

κοπη δένδρων - ρέμα Βρυσάκι

Ο μήνας ξεκίνησε καλά… Στόχος ήταν τα πλατάνια στο Ρέμα Βρυσάκι, αλλά, ευτυχώς, το θέμα αποσύρθηκε προς το παρόν, κατόπιν έντονης αντίδρασης του επικεφαλής της παράταξης «Εύπολις», Κωστή Κουριδάκη.

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήρθε προς έγκριση η κοπή τριών πλατανιών για τη συνέχιση του έργου διευθέτησης του ρέματος Βρυσάκι στον ‘Αγιο Στέφανο. Στην εισήγηση ακούστηκαν αρκετά, που, όμως, δεν μπορούν να μας πείσουν ότι δεν μπορεί να αποφευχθεί η κοπή τους… Το σχέδιο που συνόδευε την εισήγηση δεν ήταν πλήρες και ερχόταν σε αντίθεση με αυτά που λέγονταν προφορικά.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε ως λύση το «ας κόψουμε αυτά, τώρα, που εμποδίζουν την εξέλιξη του έργου και για τα υπόλοιπα θα δούμε». Ούτε, φυσικά, επειδή το ρέμα γίνεται παρανόμως αποδέκτης ακαθάρτων από κάποιους ασυνείδητους θα πρέπει να «χαϊδεύουμε αυτιά». Πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα!

Το θέμα της ολοκλήρωσης με την κοπή των δένδρων στο ανοιχτό τμήμα του ρέματος θα πρέπει να λυθεί συνολικά, και, όχι τμηματικά, στη βάση του «κάνοντας και βλέποντας». Η παράταξή μας ζήτησε την εκ νέου μελέτη του θέματος, την επίσκεψη επί τόπου, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της και τις τεχνικές προτάσεις, ώστε να προχωρήσει το έργο χωρίς να καταστραφεί η παρόχθια βλάστηση.

Το συγκεκριμένο τμήμα του ρέματος είναι γεμάτο από πυκνή βλάστηση, με υψηλά δέντρα (ιτιές, λεύκες και πλατάνια) εντός της κοίτης και παρόχθια, που διαμορφώνουν ένα πανέμορφο τοπίο εντός του οικισμού του Αγίου Στεφάνου και ένα πολύ ευνοϊκό μικροκλίμα για την ευζωία και την αναψυχή όχι μόνο των περιοίκων, αλλά και των επισκεπτών.

Βεβαίως και συμφωνούμε για την εξασφάλιση αντιπλημμυρικής προστασίας των συμπολιτών μας, που κατοικούν πάνω ή σχεδόν πάνω στο ρέμα. Προφανώς δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να κινδυνεύσουν ούτε οι ίδιοι ούτε οι περιουσίες τους από πλημμυρικά φαινόμενα. Θεωρούμε, όμως, ότι τα σχετικά έργα μπορούν να γίνουν χωρίς να γίνει η αβασάνιστη κοπή δένδρων και να ενσωματωθούν στο προτεινόμενο πλαίσιο της κατασκευής ή -αν δεν είναι αυτό εφικτό-, να αλλάξει, έστω και τώρα, η μέθοδος της διευθέτησης, με επιλογή άλλης που να επιτρέπει τη διατήρησή τους (π.χ. κορμοδέματα, οπλισμένη γη, εφαρμογή γεωσύνθετων υλικών).

Σε προηγούμενη αναφορά μας είχαμε απαιτήσει η κοπή των δένδρων να γίνει, μόνον αφού ο Εργολάβος του έργου καταθέσει αίτημα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) του Δήμου Διονύσου και μετά από σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.  Αναγνωρίζουμε τη συμβολή του προέδρου της ΕΠΖ και Αντιδήμαρχο Διονύσου κ. Ι. Φωτάκη, ώστε να μην γίνει η κοπή τους χωρίς σχετική άδεια.

Επίσης, απαιτήσαμε να μην γίνει αποδεκτό αίτημα για την κοπή των δένδρων, όταν αυτό έρθει στην ΕΠΖ, ζητώντας ουσιώδεις αλλαγές στην κατασκευή του έργου, ώστε να παραμείνει στη θέση τους η συντριπτική πλειονότητα, αν όχι το σύνολο, των υφιστάμενων δένδρων κάτι το οποίο δεν έχει γίνει.

Η συμβολή των πλατανιών στην ροή του ρέματος είναι σημαντική. Αν χαθεί το ριζικό σύστημα εκατέρωθεν των πρανών τότε το ρέμα θα διευρύνει την κοίτη του με κίνδυνο να παρακάμψει ακόμη και τα υποτιθέμενα έργα συγκράτησης του. Ζητάμε με τον πιο έντονο τρόπο από την Περιφέρεια Αττικής και τη Δημοτική Αρχή τη διαβεβαίωση για τη διάσωση των δένδρων σε συνδυασμό με τις όποιες εργασίες ή με την αναθεώρηση της μελέτης εφόσον αυτή απαιτηθεί.

Θα πρέπει να γίνει απολύτως αντιληπτό ότι η μάχη ενάντια σε κάθε τι που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Διονύσου θα είναι συνεχής και δυναμική.

Δημοτική παράταξη «Εύπολις»