Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Νόμιμος ο oικισμός και οι περιουσίες της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ροδόπολη εικόνα

Τέλος στην πολύχρονη ομηρία των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης βάζει η υπ’αριθμόν 2406/2019 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία αναγνωρίζεται η νομιμότητα του Oικισμού και η δυνατότητα αξιοποίησης των περιουσιών από τους ιδιοκτήτες τους.

Η πρόσφατη πολύ σημαντική απόφαση ελήφθη μετά από προσφυγή στο ΣτΕ της πρώην Κοινότητας Ροδόπολης και του Δήμου Διονύσου, κατά της 151/2010 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία είχε κρίνει ότι οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.3044/2002 είναι αντισυνταγματικές.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι:

• Με το Νόμο 3044/2002 (ΦΕΚ Α’ 197) ορίστηκε ότι «Η οριστική διανομή κληροτεμαχίων στη θέση “Μπάλα” του κτήματος “Σταμάτα” που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμόν 127357/15.11.1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 164 Β’/11.12.1934) θεωρείται εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο αγροτικού οικισμού».

• Κατόπιν προσφυγής κατοίκων της περιοχής κατά της 1015/27.10.2006 οικοδομικής άδειας, όπως αναθεωρήθηκε με τις 561/26.6.2007 και 449/17.7.2009 πράξεις του Τμήματος Πολεοδομίας και της Π.Ε. Καπανδριτίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, και σε συνέχεια διαφόρων πρωτόδικων αποφάσεων, εκδόθηκε η 151/2010 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία έκρινε ότι οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.3044/2002 είναι αντισυνταγματικές.

• Κατά της απόφασης αυτής, η πρώην Κοινότητα Ροδόπολης, και κατ’ επέκταση ο Δήμος Διονύσου, προσέφυγε στις 15.6.2010 στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

• Η έφεση εκδικάστηκε στο ακροατήριο στις 2.12.2015 και σε διάσκεψη στις 17.12.2015. Η υπ’αριθμόν 2406/2019 απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στις 4.12.2019, έκανε αποδεκτή την έφεση της πρώην Κοινότητας Ροδόπολης και εξαφάνισε την 151/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Ουσιαστικά, μέσω της απόφασης τερματίζεται η πολύχρονη ομηρία των κατοίκων της Ροδόπολης, αναγνωρίζεται η νομιμότητα του Oικισμού, υπό την έννοια του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου και η δυνατότητα αξιοποίησης των περιουσιών των κατοίκων.

Σε συνέχεια της τελευταίας θετικής εξέλιξης, ο Δήμος Διονύσου έχει ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση και σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Ροδόπολης, για τον καθορισμό των περιοχών χρήσεων Γενικής Κατοικίας.