Σάββατο 27 Νοεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Νέα έργα για την βελτίωση της καθημερινότητας στο Δήμο Κηφισιάς

Δημαρχείο Κηφισιάς

Συνολικά δεκαέξι (16) έργα εκτελούνται και άλλα δεκαέξι (16) έχουν δημοπρατηθεί ή βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης με ώριμες μελέτες στο Δήμο Κηφισιάς.

Πρόκειται  για έργα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των δημοτών και των επισκεπτών και  αφορούν σε σχολικά κτήρια, συντηρήσεις και κατασκευές ηλεκτροφωτισμού, εργολαβίες συνδέσεων με τα δίκτυα αποχέτευσης, έργα ασφαλτοστρώσεων, κατασκευής πεζοδρομίων και διανοίξεις  οδών.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος δήλωσε σχετικά:

«Δεκάδες έργα είναι σε εξέλιξη στον Δήμο Κηφισιάς, ύψους πολλών εκατομμυρίων. Ο Δήμος μας βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και αξιοποιεί κάθε πηγή χρηματοδότησης για μεγάλα έργα ενώ λόγω της καλής οικονομικής διαχείρισης των προηγούμενων ετών έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί έργα καθημερινότητας του Τεχνικού μας Προγράμματος, με ίδιους πόρους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων και ιδιαίτερα τους μηχανικούς και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που μελετούν, δημοπρατούν κι επιβλέπουν τα έργα. Επίσης ευχαριστώ τους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους που εργάστηκαν και εργάζονται τα τελευταία χρόνια προκειμένου να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες των έργων που υλοποιούνται σήμερα».

Έργα που εκτελούνται σήμερα:

Προσθήκη νέας πτέρυγας 1ου Δημοτικού Κηφισιάς
Διανοίξεις Οδών 2018
Κατασκευή Αγωγών Ακαθάρτων Δήμου Κηφισιάς (χρηματοδοτούμενο βάση προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Αττικής)
Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2019
Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2019
Εργασίες Κατασκευών-Συνδέσεων Δευτερευόντων Αγωγών Ύδρευσης
Συντήρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων 2019
Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2019
49η Κατασκευή Εξ. Διακλαδώσεων
Κατασκευή Πεζοδρομίων ,Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων 2019
Κατασκευή Πεζοδρομιών ,Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων 2020
Αντικατάσταση Προβληματικών Αγωγών Ύδρευσης Νέας Ερυθραίας
Επισκευή Επικίνδυνων Φθορών Οδοστρωμάτων  (ωθήσεις γαιών, λακκούβες κλπ)
Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2020
Διανοίξεις Οδών 2020
Συντήρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων 2020

Έργα που δημοπρατήθηκαν Μάιο και Ιούνιο 2021:

Αντικατάσταση χλοοτάπητα Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς
Επισκευή Ποδηλατοδρόμου Δ.Ε. Κηφισιάς
Εργασίες Επισκευής ΔΑΚ Πολιτείας
Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2021
Ανάπλαση-αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου-Φοίνικα (ΟΤ 1040,1041 και 1042)
Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων 2021
Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Κηφισιάς

Έργα που δημοπρατούνται Ιούλιο Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021:

Κατασκευή Πεζοδρομίων ,Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων χώρων 2021
50η Κατασκευή Εξ. Διακλαδώσεων

Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων 2020

Έργα που έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και είναι σε διαδικασία δημοπράτησης:

Συντήρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων 2021-2022-2023
Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2021-2022-2023
Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2021-2022
Διανοίξεις 2021
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Κηφισιάς (συγχρηματοδοτούμενο Περιφέρεια Αττικής- Δήμος Κηφισιάς)
Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ

Την επίβλεψη των εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίες έχει ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αρχιτέκτονας Αλέξιος Μακρής.

Τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου Κηφισιάς συνεχίζουν να πραγματοποιούν μια σειρά από παρεμβάσεις και αποκαταστάσεις σε σχολεία, πεζοδρόμια και στον Δημόσιο χώρο.