Σάββατο 23 Οκτωβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Μόνο κατόπιν ραντεβού η προσέλευση στις υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς – Ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου

Δήμος Κηφισιάς εικόνα

Ο Δήμος Κηφισιάς ενημερώνει ότι από  σήμερα και έως την επόμενη απόφαση του Δήμαρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες για την εξυπηρέτηση του κοινού στο Δήμο Κηφισιάς βάσει και της Υπουργικής  Απόφασης 126/16316/20.9.2020, ΦΕΚ Β’ 4019/2020, για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού.

Η είσοδος του κοινού σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου επιτρέπεται από 08:00 έως 16:00 και κατ’ ανώτατο αριθμό πέντε (5) πολιτών ανά όροφο κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής συνεννόησης στους εξής αριθμούς ή emails:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – 2132007100

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 2132007222, dimotikiastιnomia@kifissia.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – 2132007253, info@kifissia.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – 2132007226 & 153 &189

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – 2106254328 & 2106206677, amaxostasio@kifissia.gr

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ – 2132007211 & 118

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – 2132007216 &183

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ – 2132007122

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ – 2132007149

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – 2108014249

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – 2108012632

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ – 2132007179

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – 2131355304 & 318

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – 2132007283

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – 2132007131 & 238

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΩΝ – ΤΕΛΩΝ – 2132007124

Τ.Α.Π. – 2132007217

Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ» – 2132007202, culture@kifissia.gr

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» – 2106233315

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ               

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ – 2132007646

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ – 2132007612

ΥΔΡΕΥΣΗ – 2132007604

ΔΡΥΜΠΕΤΕΙΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ – 2106254189

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ – 2132140206

(ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΓΑΤΩΝ)

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ  2132140210

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο με ραντεβού.

 Ωράριο λειτουργίας:  Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 π.μ έως 19.30 μ.μ. Σάββατο  8.00π.μ έως 13.30 μ.μ

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

ΚΕΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – 2132007502

ΚΕΠ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – 210 8077081

ΚΕΠ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ – 2132055802

Όλοι ανεξαιρέτως οι εισερχόμενοι, σε όλα τα δημοτικά κτίρια, θα θερμομετρούνται. Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τους πολίτες που τυχόν προσέλθουν κατόπιν ραντεβού.

Επιλέξετε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου Κηφισιάς:

Ο Δήμος Κηφισιάς  ενθαρρύνει την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσα από την ιστοσελίδα www.kifissia.gr  και τις πολυάριθμες δυνατότητες που αυτή παρέχει στον πολίτη.

Δείτε αναλυτικά τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου Κηφισιάς:

1. Σύστημα υποβολής αιτήσεων. Ο πολίτης μπορεί να καταθέσει την αίτηση του ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet. Όλες οι αιτήσεις βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kifissia.gr/sadk/

Οι αιτήσεις  ανά υπηρεσία  είναι  οι εξής :

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ Covid-19) (2)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ(2)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (1)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (5)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (6)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (6)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (2)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ(4)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ(7)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (3)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (1)

2. Σύστημα εξυπηρέτησης αιτημάτων καθημερινότητας. Ο πολίτης μπορεί από τον υπολογιστή του να καταθέσει το αίτημα ή την αναφορά του σχετικά με θέματα ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, προβλημάτων σε πεζοδρόμια και οδοστρώματα και πολλά ακόμη. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.kifissia.gr/kif/gdimoti/

3. Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων περισυλλογής κηπαίων  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://kipaia.kifissia.gr/

4.  Δήλωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων Η σχετική προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι 30/09/2020. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr/  Εναλλακτικά στο Portal  του Δήμου Κηφισιάς  https://www.kifissia.gr/sadk/   (διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων)

5. Σύστημα υποβολής αιτήσεων για μια σειρά υπηρεσιών. Ο πολίτης μπορεί να καταθέσει αίτηση πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων  οφειλών   βάσει του Ν4646/2019  ηλεκτρονικά, κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet. Η σχετική αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kifissia.gr/sadk/

Παρακαλούμε θερμά όλους τους συμπολίτες μας για τη συνεργασία και την προσοχή τους, ώστε να προστατευθεί η υγεία όλων μας.