Σάββατο 21 Μαΐου, 2022

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

  • Mαταιώνονται όλες οι μαζικές εορταστικές εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους στο Δήμο Κηφισιάς από 24 Δεκεμβρίου 2021

    Δήμος Κηφισιάς pic

    Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι μετά από την ανακοίνωση των νέων μέτρων για τη ματαίωση των μαζικών εορταστικών εκδηλώσεων σε δημόσιους χώρους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημίας στη χώρα μας, ο Δήμος Κηφισιάς ακυρώνει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις από 24 Δεκεμβρίου 2021, για την περίοδο των εορτών.

    Προτεραιότητά μας η δημόσια υγεία.