Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την απογραφή του 2021 στο Δήμο Κηφισιάς – αιτήσεις για την εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων ΠΚ

απογραφή 2021 -Δήμος Κηφισιάς

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την απογραφή του 2021. Στο Δήμο Κηφισιάς έχει εγκατασταθεί κλιμάκιο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και εργάζεται για το  προπαρασκευαστικό στάδιο της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών που αποτελεί η Απογραφή Κτιρίων. Η Απογραφή Πληθυσμού πρόκειται να διενεργηθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά το χρονικό διάστημα από 23 Οκτωβρίου 2021 έως 23 Νοεμβρίου 2021.

Η απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, διενεργείται κάθε 10 χρόνια και αποτελεί ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία.  Λόγω της σπουδαιότητας της παρακαλούνται οι πολίτες όπως διευκολύνουν τα κλιμάκια της απογραφής.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Απογραφέων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών (ΠΚ), για απασχόληση κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων ΠΚ, θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα εδώ.