Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Καθαρισμοί Οικοπέδων – Πρόβλημα ο μεγάλος αριθμός των αδόμητων ιδιοκτησιών που ξεπερνά τις 2000…

καθαρισμοί οικοπέδων

Με τον ερχομό της Άνοιξης, οι συνδημότες /κάτοικοι βλέπουν σιγά-σιγά να επανέρχονται στην καθημερινότητά μας οι γνώριμες εικόνες, που δίνουν «προστιθέμενη αξία» στην ευρύτερη περιοχή του Διονύσου. Η ζωή μας, ακόμη και στη δύσκολη αυτή περίοδο της συνεχιζόμενης πανδημίας, αποκτά πιο φυσιολογικούς ρυθμούς μετά τα προβλήματα του χειμώνα. Όμως, με την άνοδο της θερμοκρασίας όπως είναι φυσικό παρατηρείται «έκρηξη» της βλάστησης.

Η υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας θα πρέπει να επιχειρεί, διαρκώς, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, σε όλες τις ΔΚ με στόχο να θέσουν επιτέλους υπό έλεγχο την μέχρι σήμερα δυσχερή κατάσταση που επικρατεί ιδιαιτέρως φέτος λόγω των συνεπειών της «Μήδειας». Βεβαίως, στην όλη προσπάθεια καθαρισμού για να έχουμε καλά αποτελέσματα, θα πρέπει να υπάρξει και ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων και, κυρίως, των αδόμητων.

Με βάση τον κανονισμό: «Oικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού καθαριότητας είναι ο κύριος, νομέας ή κάτοχος του οικοπέδου». Επίσης, σε άλλο σημείο του κανονισμού σημειώνεται ότι: «Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού».

Οι δήμοι, από την πλευρά τους, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους δημότες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν 3852/2010, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες , νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων, που βρίσκονται εντός πόλης, οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπαγγέλτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο «50λεπτών» /τμ του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί και έσοδο του οικείου Δήμου.

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2012 ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012 έχει όλες τις λεπτομέρειες που πρέπει να ακολουθούνται.

Η παρούσα Διοίκηση στο Δ.Διονύσου εξέδωσε καθυστερημένη ανακοίνωση για τον καθαρισμό των οικοπέδων, η οποία πρέπει να γίνει γνωστή στους πάντες, όπως επίσης και οι κανονισμοί που ισχύουν, αλλά και τα πρόστιμα που θα πρέπει να καταλογιστούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τοποθετηθήκαμε ως παράταξη για την αναγκαιότητα ενημέρωσης των ιδιοκτητών, τον έγκαιρο καθαρισμό και το χρονικό όριο που πρέπει αυτός να γίνει και την επιβολή προστίμων. Αν τυχόν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, όπως έγινε πριν δύο χρόνια, θα είχαν ειδοποιήσει τους πάντες, προκειμένου να μην χαθεί ούτε μία ψήφος, δυσαρεστημένου πολίτη. Τώρα, που κινδυνεύουν να χαθούν ζωές και περιουσίες ποιες είναι οι ενέργειες που θα έπρεπε να είχαν, ήδη, κάνει;

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η ύπαρξη υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς λόγω της πυκνής βλάστησης, αλλά και των δέντρων είναι πολύ μεγάλη -από τα πληγωμένα, μάλιστα, ρέει άφθονο ρετσίνι, αφού δεν έχει κανείς φροντίσει να κλείσει, με κατάλληλα υλικά, τα σημεία κοπής, προστατεύοντάς τα, ταυτόχρονα, ώστε να αντέξουν στο υπόλοιπο της ανάπτυξής τους.

Οι πικρές εμπειρίες από τις μεγάλες καταστροφές που έχουμε υποστεί όλοι μας, κατά καιρούς, επανέρχονται στις μνήμες μας, κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Άλλωστε, η παντελής έλλειψη της σωστής διαχείρισης της ΔΑ παρουσιάζεται ως μια γενικότερη μόνιμη απουσία σχεδιασμού αντιμετώπισης μιας οργανωμένης συστηματικής προληπτικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, με δυσμενείς συνέπειες για τους κατοίκους και το περιβάλλον του Δήμου μας.

Δημοτική παράταξη «Εύπολις»