Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Κανένα πρόβλημα σωματιδιακής ρύπανσης στην περιοχή των Αδαμών σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

ωματιδιακή ρύπανση - Αδαμές

Καμία υπέρβαση δεν καταγράφτηκε στις μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή των Αδαμών μετά την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021, σύμφωνα με τα επιστημονικά αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν από το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

Υπενθυμίζεται πως τον Αύγουστο τοποθετήθηκε σταθμός μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου μας στις Αδάμες, το οποίο παραχώρησε ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π) προκειμένου να υπάρξει μια επιστημονική διερεύνηση της επίδρασης της πυρκαγιάς, στην ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Συμπερασματικά στη σχετική έκθεση του Δημόκριτου αναγράφεται πως από τις ενδεικτικές μετρήσεις που καταγράφτηκαν δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα σωματιδιακής ρύπανσης στην περιοχή των Αδαμών.