Παρασκευή 14 Μαΐου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Η κατοχύρωση της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Διονύσου

Δημοτική Περιουσία Δήμου Διονύσου

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του Δημάρχου Διονύσου σχετικά με την καταγραφή της Δημοτικής περιουσίας του Δήμου, διαβάζουμε ότι:

▶ «Η Δημοτική Αρχή προχωράει σε ουσιαστικές κινήσεις με τις οποίες επιδιώκει την κατοχύρωση της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Διονύσου, για την εξασφάλιση και αξιοποίηση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και εκτάσεων προς όφελος όλων των δημοτών του».

Στην ίδια ανακοίνωση διαβάζουμε επίσης ότι:

▶ «… μέσα από μία σειρά νομικών και άλλων ενεργειών που θα ακολουθήσουν, προκειμένου να αποδοθούν μελλοντικά στο Δήμο και τους πολίτες του εκτάσεις εκατοντάδων στρεμμάτων, οι οποίες σήμερα κινδυνεύουν να καταλήξουν σε κατόχους μεγάλης ιδιοκτησίας, οι οποίοι τις διεκδικούν».

Σημαντική η πρωτοβουλία! Ωστόσο γεννά ερωτηματικά.

Ποιες εκτάσεις αφορούν? Για παράδειγμα, οι συγκεκριμένες ενέργειες θα αφορούν και τις εκατοντάδες στρεμμάτων στα κτήματα Τατοΐου στο Κρυονέρι, τα οποία εδώ και δεκαετίες καλλιεργούνται από ιδιώτες; Με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις είναι Δημόσιες, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι εύλογα:

Οι συγκεκριμένες εκτάσεις έχουν παραχωρηθεί νόμιμα σε ιδιώτες ώστε να τα καλλιεργούν;

Υπήρξε ποτέ ή θα υπάρξει τώρα έλεγχος των αυθαίρετων κατασκευών εντός αυτών, μεταξύ των οποίων και η πλήρης περίφραξή τους από τους καλλιεργητές;

Υπάρχει έλεγχος από αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο καλλιέργειάς τους (φυτοφάρμακα, μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα κ.λ.π) ;

Εγείρονται θέματα ιδιοκτησίας από ιδιώτες;

Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις της Δημ Αρχής και ιδιαίτερα -λόγω εντοπιότητας- του ίδιου του Δημάρχου.

Δημοτική παράταξη «Εύπολις»