Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Εξοπλίζονται τα σχολεία του Δήμου Κηφισιάς για τη νέα σχολική χρονιά

Σχολικός Εξοπλισμός Δήμος Κηφισίας

Ξεκίνησε η παράδοση του νέου υλικοτεχνικού εξοπλισμού από την ΚΤΥΠ – Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς υπό την εποπτεία της προέδρου  της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  Κατερίνας Καραλή.

Ο συντονισμός της παράδοσης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ο οποίος προέκυψε σύμφωνα με τα αιτήματα των σχολείων του Δήμου μας, έγινε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της «ΚΤΥΠ Α.Ε.» την Τετάρτη 9/6/2021.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό  το 80% των αναγκών σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας θα καλυφθούν μέχρι τις αρχές Ιουλίου και το υπόλοιπο 20% με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κηφισιάς ευχαριστεί τον Πρόεδρο της ΟΣΥ Α.Ε. Βασίλης Ξυπολυτάς για τη συνδρομή του.

Ανάγκες των Σχολικών Μονάδων σε εξοπλισμό και συντηρήσεις σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματα των σχολείων καλύπτουν και οι Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.