Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο Δήμο Κηφισιάς

Δήμος Κηφισιάς pic

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 2016/679) του Ν.4624/2019 και της συμμόρφωσης του Δήμου Κηφισιάς με αυτούς, η υποβολή αιτήσεων προς τον Δήμο Κηφισιάς θα πραγματοποιείται μόνο:
α) με υποβολή αίτησης από τον ίδιο τον αιτούντα και ταυτοποίηση αυτού ή από τρίτον με εξουσιοδότηση κατόπιν ραντεβού
β) μέσω του portal του Δήμου Κηφισιάς (www.kifissia.gr / E- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

Αιτήσεις που υποβάλλονται με άλλον τρόπο (π.χ. μέσω e-mail από προσωπικό λογαριασμό) δεν θα λαμβάνονται υπόψιν,

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
Εποπτείας μέτρων κατά του κορωνοϊού
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ευάγγελος Αυλήτης