Τρίτη 26 Οκτωβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Δήμου Κηφισιάς: Διάλεξη με θέμα «Το παρεκκλήσιο των Μεδίκων του Μιχαήλ Αγγέλου»

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Δήμου Κηφισιάς

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ»

Τίτλος Διάλεξης: «Το παρεκκλήσιο των Μεδίκων του Μιχαήλ Αγγέλου»

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Δρ Ιστορίας Τέχνης

Στην εκκλησία του Αγίου Λαυρεντίου στη Φλωρεντία ο Μιχαήλ Άγγελος κτίζει το 1519 με 1524, σε αντιστοιχία προς τη Sagrestia Vecchia του Μπρουνελλέσκι, τη Sagrestia Nuova, παραγγελία του καρδιναλίου Ιουλίου των Μεδίκων (και μετέπειτα πάπα Κλήμεντα Ζ΄) και του πάπα Λέοντα Ι΄, με σκοπό ο χώρος να λειτουργήσει ως ταφικό παρεκκλήσιο της οικογένειας των Μεδίκων. Ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν υπεύθυνος τόσο για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό όσο και για το γλυπτικό διάκοσμο. Μέσα από μία σειρά προκαταρκτικών σχεδίων είναι δυνατόν να ακολουθήσουμε την εξέλιξη της οργάνωσης των ταφικών μνημείων. Ο επισκέπτης σήμερα επικεντρώνει την προσοχή του: α) στο γλυπτικό σύνταγμα της Παναγίας με το Θείο Βρέφος ανάμεσα στους αγίους Κοσμά και Δαμιανό και β) στους τάφους του Λαυρεντίου του Πέτρου των Μεδίκων, δούκα του Ουρμπίνο (ανιψιού του πάπα Λέοντα Ι και του πάπα Κλήμεντα Ζ΄) και του Ιουλιανού του Λαυρεντίου των Μεδίκων , δούκα της Νεμούρ (αδελφού του Λέοντα και εξαδέλφου του Κλήμη). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ανακεκλιμένες μορφές που, ανά δύο, επιστέφουν τις δύο σαρκοφάγους: το Λυκόφως και η Αυγή (στον τάφο του Λαυρεντίου) και η Νύχτα και η Ημέρα (στον τάφο του Ιουλιανού). Με την έντονη συστροφή του σώματός τους και τις δυσανάλογα μεγάλες (σε σχέση με τη σαρκοφάγο) διαστάσεις τους, δείχνουν το δρόμο για τις τεχνοτροπικές εξελίξεις του Μανιερισμού και του Μπαρόκ.

Υπεύθυνη για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Κηφισιάς
Μαρία – Χριστίνα Τσιάμα