Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης: Παράταση της προθεσμίας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων δημοτών έως και τις 11 Οκτωβρίου 2020

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εικόνα

Ο Δήμος Διονύσου από τις 7 Αυγούστου 2020 έχει ενεργοποιήσει τη διαδικασία σύστασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΔΕΔ), μέσω Ανοιχτής Πρόσκλησης που απηύθυνε σε Φορείς και Δημότες του Δήμου. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη αποστείλει αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι φορείς, ενώ στο πλαίσιο της επιδίωξης για μια όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική σύνθεση της ΔΕΔ, η αρμόδια Διαπαραταξιακή Επιτροπή αποφάσισε να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφερόμενων δημοτών, έως και τις 11 Οκτωβρίου 2020. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες θα πρέπει να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή συμμετοχής τους, σύμφωνα με την ως άνω νέα καταληκτική προθεσμία (11 / 1 / 2020) συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη συνημμένη αίτηση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου (Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diavoulefsi-ethelodismos@dionysos.gr.

Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (ΔΕΔ) είναι συλλογικό όργανο με γνωμοδοτικό χαρακτήρα και η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Αποτελείται κατά τα ¾ από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και κατά το ¼ από δημότες.

Επισημαίνεται τέλος ότι η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Επισυνάπτεται η Αίτηση και ο Κανονισμός λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης:

Αίτηση

Κανονισμός Λειτουργίας