Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Δήλωση του Δημάρχου Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων

Γιάννης Καλαφατέλης εικόνα

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Διονύσου προτίθεται να φέρει άμεσα προς συζήτηση και ψήφιση έκτακτα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, που έχουν διακόψει ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης δήλωσε:

«Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Διονύσου, με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τη στήριξη της κοινωνίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της δυνατότητας που της δίνει η πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20-03-2020), προτίθεται να φέρει άμεσα προς συζήτηση και ψήφιση, σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έκτακτα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων που πλήττονται από τους περιορισμούς της λειτουργίας τους.

Ειδικότερα προτείνονται καταρχήν:

1. Οι Επιχειρήσεις που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Διονύσου και διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να τύχουν ελάφρυνσης σε σχέση με το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

2. Οι ως άνω Eπιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

«Με τη βεβαιότητα ότι η πρότασή μας θα γίνει αποδεκτή από το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ευελπιστούμε στην αποδοχή της πρότασης, που αποσκοπεί στην έμπρακτη στήριξη των τοπικών μας επιχειρήσεων που τόσο σκληρά δοκιμάζονται σήμερα από τις πρωτοφανείς συνθήκες που επικρατούν».