Πέμπτη 30 Ιουνίου, 2022

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων
  • Διευρύνεται η λειτουργία του Ταμείου του Δήμου Διονύσου από 23 Μαΐου 2022

    Ταμείο του Δήμου Διονύσου

    Από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022, το Ταμείο του Δήμου Διονύσου θα λειτουργεί με νέο διευρυμένο ωράριο από 08:00-14:30 (καθημερινά τις εργάσιμες  ημέρες) υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών (Α.Α.Δ.Ε. Α.1289/22.12.2020 (ΦΕΚ 5855/31.12.2020 τεύχος Β’).

    Υπογραμμίζουμε ότι στο εξής δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται πληρωμές με μετρητά.