Κυριακή 28 Νοεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Διερεύνηση της διαδικασίας προμήθειας των rapid tests για το Δήμο Διονύσου

rapid tests pic

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 22ας Απριλίου, 2021, ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για τον Διόνυσο» κ. Ν. Κλήμης έθεσε προ ημερήσιας διάταξης ένα ζήτημα προς τον κ. Δήμαρχο τονίζοντας με σημασία ότι:

«…σήμερα, δεν καταγγέλλω οτιδήποτε. Απλώς ερωτώ τον κ. Δήμαρχο τα εξής δύο απλά ερωτήματα:

α) Έχουν ληφθεί νόμιμα οι αποφάσεις στις δύο συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στις οποίες προεδρεύατε και ιδιαίτερα στην συνεδρίαση της 26ης/1/2021;

β) Νοιώσατε ηθική υποχρέωση να ενημερώσετε τα μέλη της ΟΕ πριν την ψηφοφορία και στις δύο συνεδριάσεις, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας στην οποία, σύμφωνα με τα πρακτικά, η ΟΕ κατόπιν προσκλήσεως, “εγκρίνει και αποφασίζει τα περί απευθείας ανάθεσης με την διαδικασία του επείγοντος…”;
Η απάντηση που έλαβε από τη Διοίκηση του Δήμου ήταν ότι «αφενός όλα έχουν γίνει νόμιμα και αφετέρου ότι είναι ντροπή να αφήνονται υπονοούμενα για μια σύμβαση και έναν προμηθευτή που παρείχε και άλλες υπηρεσίες πέραν της αγοράς του προϊόντος».

Είναι όμως έτσι;

Ιστορικό:
Στις 6/11/2020 η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου, στο πλαίσιο «άμεσης και κατεπείγουσας ανάγκης για προμήθεια rapidtest για τον κορωνοϊό», απέστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την με αρ. πρωτ. Δήμου 28034/6-11-2020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς τις εταιρείες HEMOGLOBE OE Α.ΝΤΕΝΤΕ Π. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ο.Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η 13/11/2020).

Η μοναδική εμπρόθεσμη προσφορά που κατατέθηκε (η οποία αποσφραγίστηκε και ελέγχθηκε στις 16/11/2020) ήταν από την εταιρεία HEMOGLOBE OE Α.ΝΤΕΝΤΕ Π. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ο.Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, για 1.500 τεμάχια «ΚΑΣΕΤΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ (Ag) ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARS Covid-19», με κόστος ανά τεμάχιο 20,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Σημειώνουμε ότι:
α) η προσφερθείσα τιμή συμπίπτει ακριβώς (…) με την τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού που είχε καταρτίσει ο Δήμος (!) και ότι

β) μετά από έρευνα στο ΓΕΜΗ δεν βρήκαμε εταιρεία με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σχετική με ιατρικά αναλώσιμα παρά μόνο μία εταιρεία με αντικείμενο το εμπόριο ρούχων (αν δεν είναι σωστή η αναγραφή της επωνυμίας στα πρακτικά της ΟΕ, τότε ζητάμε συγγνώμη…!)

Στις 24/11/2020 στην 53η συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα (απόφαση 490/2020):

α) την υπ΄αριθ 12/2020 σχετική Μελέτη από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ (Ag) TOY ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARS Covid-19» ενδεικτικού προϋπολογισμού: 31.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και

β) την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του Επείγοντος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ (Ag) TOY ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARSCovid-19» στην εταιρεία HEMOGLOBE OE Α.ΝΤΕΝΤΕ Π. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ο.Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΦΜ 800504020, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 3 ΑΝΟΙΞΗ, για την ομάδα Α που αφορά τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου, αντί του συνολικού ποσού των 18.020,00€ (καθαρή αξία 17.000,00€ πλέον ΦΠΑ 1.020€) και με δικαίωμα προαίρεσης 9.010,00€ (καθαρή αξία 8.500,00€ πλέον ΦΠΑ 510,00€) και για την ομάδα Β που αφορά τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΕΣΤΙΑ αντί του συνολικού ποσού των 3.180€ (καθαρή αξία 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ 180,00€) και με δικαίωμα προαίρεσης 1.590,00€ (καθαρή αξία 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ 90,00€).

Αν γίνουν οι αθροίσεις της παραγράφου (β) τότε το ποσό είναι 31.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ακριβώς δηλαδή όπως και ο… ενδεικτικός προϋπολογισμός του Δήμου της παραγράφου (α)! Από τη συνεδρίαση αυτή απουσίαζαν οι κύριοι Τσουδερός (εισηγητής), Τσεβάς και Φώτος.

Στις 20/1/2021 με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 1509 η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου εισηγείται στην ΟΕ την ενεργοποίηση και του δικαιώματος προαίρεσης. Στις 26/1/2021 στην 4η συνεδρίαση της, η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα (απόφαση 29/2021) την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αριθμ. πρωτ. 30087/30-11-2020 (20SYMV007738581 2020-11-30) σύμβασης με την εταιρεία HEMOGLOBE OE Α.ΝΤΕΝΤΕ Π. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ο.Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΦΜ 800504020, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, που εδρεύει ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 3 ΑΝΟΙΞΗ, τηλέφωνο 210-8131733, e-mail: li.bakalarou@hemoglobe15.com & info@hemoglobe15.com, κατά ποσό 9.010,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 6%. Από τη συνεδρίαση αυτή απουσίαζαν οι κύριοι Ζαμάνης, Τσούκας και Κρητικός.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας:
Σύμφωνα με τα αναρτημένα στο ΓΕΜΗ στοιχεία, η εταιρεία HEMOGLOBE OE Α.ΝΤΕΝΤΕ Π. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ο.Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΦΜ 800504020, ανήκει κατά 50% στην κυρία Αναστασία Ντέντε, η οποία είναι και ο διαχειριστής, ταμίας και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Η κα Αναστασία Ντέντε είναι η σύζυγος του κ. Χρήστου Τσεβά, Αντιδημάρχου του Δήμου Διονύσου και επικεφαλής της δημοτικής Παράταξης «Η Πόλη μας, το Σπίτι μας».

Ερωτήματα:
Τα ερωτήματα είναι δύο επιπέδων, (ηθικού και διαδικαστικού).

📍 Είχε την ηθική υποχρέωση ο Πρόεδρος της ΟΕ ή ο Εισηγητής του θέματος να ενημερώσει τα μέλη της ΟΕ για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας πριν την ψηφοφορία και τη λήψη της απόφασης;
📍 Με ποια διαδικασία επελέγησαν από τη Διεύθυνση Οικονομικών να προσκληθούν οι δύο συγκεκριμένες εταιρείες και να καταλήξουμε σε μία και μοναδική προσφορά;
📍 Είχε προηγηθεί έρευνα τιμών για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού;
📍 Όφειλε ή όχι να γνωρίζει η Διοίκηση του Δήμου ότι, μετά το θόρυβο που είχε δημιουργηθεί για μεγάλες διαφορές τιμών, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης ανήγγειλε στις 27/11/2020 ότι η πώληση των rapidtest οποιουδήποτε είδους θα έχει εφεξής «πλαφόν» ανώτατης τιμής στη λιανική τα 10,00€; Δηλαδή, κόστος 10,00€ ακόμα και για την αγορά ενός (1) τεμαχίου rapidtest, όχι 1.500 τεμαχίων όπως αγόρασε ο Δήμος;

📍 Γιατί στη σύμβαση που υπεγράφη την ίδια ημέρα (27/11/2020) που αναγγέλθηκε το πλαφόν της τιμής των 10,00€ και πρωτοκολλήθηκε στις 30/11/2020 αναφέρονται και υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται ούτε στην εισήγηση ούτε στην προσφορά (από όσο γνωρίζουμε) και οι οποίες δεν είχαν εγκριθεί/αποφασισθεί από την ΟΕ στην συνεδρίαση της 24ης/11/2020;

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται και τα εξής:
«𝛰 𝜋𝜌𝜊𝜇𝜂𝜃𝜀𝜐𝜏ής 𝜃𝛼 𝜋𝜌έ𝜋𝜀𝜄 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀𝜔𝜏𝜄𝜅ά 𝜀𝜋ί 𝜋𝜊𝜄𝜈ής 𝛼𝜋𝜊𝜅𝜆𝜀𝜄𝜎𝜇𝜊ύ 𝜈𝛼 𝜋𝛼𝜌ά𝜎𝜒𝜀𝜄 𝜎𝜐𝜇𝜋𝜆𝜂𝜌𝜔𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ά 𝜏𝜂𝜈 𝜋𝛼𝜌𝜊𝜒ή 𝜈𝜊𝜎𝜂𝜆𝜀𝜐𝜏𝜄𝜅ής 𝜐𝜋𝜂𝜌𝜀𝜎ί𝛼ς 𝛾𝜄𝛼 𝜏𝜂 𝜆ή𝜓𝜂 𝜅𝛼𝜄 𝜏𝜂𝜈 𝛼𝜎𝜑𝛼𝜆ή 𝛿𝜄𝛼𝜒𝜀ί𝜌𝜄𝜎𝜂 𝜏𝜔𝜈 𝜏𝜀𝜎𝜏 (𝛿𝜀𝜄𝛾𝜇𝛼𝜏𝜊𝜆𝜂𝜓ί𝛼 & 𝛼𝜋ό𝜌𝜌𝜄𝜓𝜂 𝜐𝜆𝜄𝜅ώ𝜈 ).
𝛴𝜐𝜇𝜋𝜆𝜂𝜌𝜔𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝜋𝛼𝜌𝜊𝜒ή 𝜋𝜄𝜎𝜏𝜊𝜋𝜊𝜄𝜂𝜇έ𝜈𝜂ς 𝜈𝜊𝜎𝜂𝜆𝜀𝜐𝜏𝜄𝜅ής 𝜐𝜋𝜂𝜌𝜀𝜎ί𝛼ς:
Έ𝜈𝛼ς 𝜏𝜊𝜐𝜆ά𝜒𝜄𝜎𝜏𝜊𝜈 𝜀𝜉𝜀𝜄𝛿𝜄𝜅𝜀𝜐𝜇έ𝜈𝜊ς 𝜀𝜋𝛼𝛾𝛾𝜀𝜆𝜇𝛼𝜏ί𝛼ς 𝜈𝜊𝜎𝜂𝜆𝜀𝜐𝜏ής/𝜈𝜊𝜎𝜂𝜆𝜀ύ𝜏𝜌𝜄𝛼 ό𝜋𝜊𝜐 𝜃𝛼 𝛼𝜋𝛼𝜎𝜒𝜊𝜆𝜂𝜃𝜀ί 𝜎𝜏𝜊 𝛿𝜂𝜇𝜊𝜏𝜄𝜅ό 𝜋𝜊𝜆𝜐ϊ𝛼𝜏𝜌𝜀ί𝜊 2 𝜑𝜊𝜌ές 𝜏𝜂𝜈 𝜀𝛽𝛿𝜊𝜇ά𝛿𝛼 𝛼𝜈ά 4 ώ𝜌𝜀ς 𝜏𝜂𝜈 𝜂𝜇έ𝜌𝛼. 𝛨 𝜎𝜐𝜒𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝜅𝛼𝜄 𝜏𝜊 𝜔𝜌ά𝜌𝜄𝜊 𝜏𝜊𝜐 𝜈𝜊𝜎𝜂𝜆𝜀𝜐𝜏ή 𝛼𝜈ά𝜆𝜊𝛾𝛼 𝜏𝜂𝜈 𝜀𝜉έ𝜆𝜄𝜉𝜂 𝜏𝜂ς 𝛿𝜄𝛼𝜎𝜋𝜊𝜌άς 𝛿ύ𝜈𝛼𝜏𝛼𝜄 𝜈𝛼 𝜏𝜌𝜊𝜋𝜊𝜋𝜊𝜄𝜂𝜃𝜊ύ𝜈 𝜅𝛼𝜏ό𝜋𝜄𝜈 𝜎𝜐𝜈𝜀𝜈𝜈ό𝜂𝜎𝜂ς».

Εκ των υστέρων «πρόσθεση υπηρεσιών» για να δικαιολογηθεί η διπλάσια τιμή αγοράς (από 10,00€ σε 20,00€ ανά τεμάχιο);

📍 Γνώριζε η Διοίκηση του Δήμου ότι στις 14/12/2020 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η τελική απόφαση της κυβέρνησης για την επιβολή πλαφόν στη πώληση και διενέργεια rapidtest στα 20,00€, όπου τα 10,00€ αφορούν το προϊόν και τα υπόλοιπα 10,00€ την υπηρεσία, τιμή που προφανώς αφορά μεμονωμένα άτομα που πάνε σε ένα εργαστήριο για να κάνει το τεστ, όπως ξέρουν και όλοι όσοι το έχουν κάνει τους τελευταίους μήνες, πληρώνοντας 20,00€.
📍 Διαθέτει ο Δήμος, Νοσηλευτές στο Πολυϊατρείο για τη διενέργεια των rapidtest ή έπρεπε οπωσδήποτε να «ανακαλυφθούν» πρόσθετες υπηρεσίες ώστε να δικαιολογηθεί το κόστος;
📍 Ποιο είναι το κόστος παρουσίας ενός Νοσηλευτή για ένα οκτάωρο την εβδομάδα (όπως προβλέπει η σύμβαση) για 2-3 μήνες;
📍 Υπήρχε υποχρέωση να αναφέρονται στην προσφορά και στην απόφαση της ΟΕ πληρέστερα στοιχεία των rapidtest, όπως η κατασκευάστρια εταιρεία, η χώρα προέλευσης κ.λπ.;
📍 Νομιμοποιείται να παρίσταται και να ψηφίζει κατά την συνεδρίαση της ΟΕ της 21ης/1/2021 ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεβάς, ως μέλος της ΟΕ, όταν από την απόφαση αυτή προκύπτει οικονομικό όφελος για την σύζυγό του; Τι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία;

Τέλος, ο κ. Τσεβάς ανέφερε σε προεκλογική του συνέντευξη: «𝜜𝝊𝝉ή 𝝉𝜼 𝝈𝝉𝜾𝜸𝝁ή 𝜹𝝆𝜶𝝈𝝉𝜼𝝆𝜾𝝄𝝅𝝄𝜾𝝄ύ𝝁𝜶𝜾 𝝁𝜺 𝜺𝝅𝜾𝝉𝝊𝝌ί𝜶 𝝈𝝉𝝄 𝝌ώ𝝆𝝄 𝝉𝜼ς 𝜾𝜶𝝉𝝆𝜾𝜿ής 𝝉𝜺𝝌𝝂𝝄𝝀𝝄𝜸ί𝜶ς 𝜿𝜶𝜾 έ𝝌𝝎 𝝁ί𝜶 𝜺𝝉𝜶𝜾𝝆ί𝜶 𝝁𝜺 𝝈𝜼𝝁𝜶𝝂𝝉𝜾𝜿ή 𝝅𝜶𝝆𝝄𝝊𝝈ί𝜶 𝝈𝝉𝜼𝝂 𝜠𝝀𝝀ά𝜹𝜶 𝜿𝜶𝜾 𝝉𝝄 𝜺𝝃𝝎𝝉𝜺𝝆𝜾𝜿ό».
📍 Για τη συγκεκριμένη εταιρεία πρόκειται ή για άλλη; Απασχολείται και ο ίδιος σε αυτή την εταιρεία ή όχι;

Συμπέρασμα:

Η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου απέστειλε με email πρόσκληση στην εταιρεία της συζύγου του Αντιδημάρχου κ. Τσεβά, η οποία εταιρεία υπέβαλε προσφορά ακριβώς ίδια με την τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού (ούτε ένα λεπτό πιο κάτω!) για την προμήθεια rapidtest και η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των rapidtest στην εταιρεία αυτή. Στην υπογραφείσα σύμβαση προστέθηκαν υπηρεσίες που δεν είχαν ζητηθεί και δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην προσπάθεια να δικαιολογηθεί η διπλάσια τιμή ανά τεμάχιο από την ανώτατη τιμή λιανικής που εν τω μεταξύ όρισε το Υπουργείο. Στη συνέχεια, ο Δήμος ασκεί και το δικαίωμα της προαίρεσης με νέα εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών και νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στη συνεδρίαση της οποίας μετέχει και ψηφίζει και ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος παρά το ό,τι από την απόφαση αυτή προκύπτει οικονομικό όφελος για την σύζυγό του.

Επίλογος:
Ουδείς αμφισβητεί την αναγκαιότητα της προμήθειας rapidtest και ουδείς αμφισβητεί τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων που προβλέπει τόσο η νομοθεσία όσο και οι έκτακτες ανάγκες λόγω της πανδημίας. Από το σημείο αυτό όμως, μέχρι τα όσα περιγράφονται πιο πάνω υπάρχει μεγάλη απόσταση. Υπάρχουν επίσης, πολλά ακόμα στοιχεία σύγκρισης τιμών προμήθειας rapidtest την ίδια χρονική περίοδο από άλλους Δήμους και Φορείς.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση θεωρούμε ότι τίθενται και θέματα ηθικής και θέματα δεοντολογίας και θέματα νομοθεσίας. Για το λόγο αυτό είναι υποχρέωσή μας έναντι των Δημοτών η υπόθεση αυτή να διερευνηθεί σε βάθος. Προς το παρόν, αναμένουμε τις απαντήσεις του Αντιδημάρχου κ. Τσεβά αλλά και του ίδιου Δημάρχου.

Οι Παρατάξεις:
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (Ζαμάνης Διονύσιος)
ΕΥΠΟΛΙΣ (Κουριδάκης Κωνσταντίνος)
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ (Κλήμης Νικόλαος)
Στυλιανού Μαρία (Ανεξάρτητη Σύμβουλος)