Σάββατο 23 Οκτωβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Αντικατάσταση κάδων απορριμμάτων από ίδιους πόρους του Δήμου Κηφισιάς

κάδοι απορριμμάτων εικόνα

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κηφισιάς παρέλαβε νέους κάδους απορριμμάτων οι οποίοι αντικαταστούν σταδιακά παλαιούς κάδους σε Κηφισιά, Νέα Ερυθραία κι Εκάλη.

Όλο το προηγούμενο διάστημα η Υπηρεσία Καθαριότητας με το συντονισμό της Αντιδημάρχου Ζέτης Κασιμάτη, είχε εντοπίσει τα σημεία στα οποία υπήρχαν φθαρμένοι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

Επιπλέον, το Γραφείο Δημότη συγκέντρωσε τα σχετικά αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί από τους δημότες προκειμένου να τοποθετηθούν οι νέοι κάδοι στα σημεία που υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Ζέτη Κασιμάτη δήλωσε:

«Συνεχίζουμε το πρόγραμμα ανανέωσης του εξοπλισμού μας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δημάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων. Παράλληλα θα ξεκινήσουμε τη συλλογή οργανικών αποβλήτων στους καφέ κάδους, που συντονίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης Γιώργος Σκορδίλης. Παρακαλώ τους δημότες να μεριμνούν ώστε να μεταφέρουν τα απορρίμματα στους αντίστοιχους κάδους».

Η Διεύθυνση Καθαριότητας έχει παραλάβει 1081 νέους κάδους εναπόθεσης σύμμεικτων απορριμμάτων και απορριμμάτων για ανακύκλωση με χωρητικότητες ανάλογες των αναγκών.

Η ανάπτυξη της συλλογής των βιοαποβλήτων, στο Δήμο Κηφισιάς θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με ενημέρωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Γιώργου Σκορδίλη. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα λάβουν κάδο, ενημερωτικό φυλλάδιο και βιοδιασπώμενη σακούλα για την συλλογή.

Σταδιακά θα τοποθετηθούν 320 καφέ κάδοι με προτεραιότητα σε χώρους εστίασης και λαϊκών αγορών αλλά και νοικοκυριών που έχουν ενταχθεί στο πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων.