Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ του Δήμου Διονύσου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΑΠΗ Δήμου Διονύσου εικόνα

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση για την αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της «ΕΣΤΙΑΣ» Κοκκαλά Νικόλαο.

«Σύμφωνα με την υπ’αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) /08-03-2020 αρ. 3. σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στο σύνολο της Επικράτειας από 9.3.2020 έως και 5.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π. “Η ΕΣΤΙΑ” του Δήμου Διονύσου, συμμορφώθηκε απόλυτα στην ως άνω ΚΥΑ.

Με δεδομένο ότι η πανδημία του κορωνοϊού δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως στη χώρα μας και επειδή δεν υπάρχει έως σήμερα επίσημη διαβεβαίωση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για την μη εξάπλωσή της:

Το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙ.Π.Α.Π “Η ΕΣΤΙΑ” στην συνεδρίαση της 30-6-2020 ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε να παρατείνει την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των ΚΑΠΗ που έχει στην εποπτεία του έως 30-9-2020, έπειτα και από την εισήγηση της Ιατρού Εργασίας του ΝΠ, με κύριο στόχο την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που επισκέπτονται τους συγκεκριμένους χώρους.

Μοναδικό μέλημα και απόλυτη προτεραιότητα μας, αποτελεί η ασφάλεια και η προστασία των μελών του ΚΑΠΗ μας.

Ελπίζουμε σύντομα οι συνθήκες να αλλάξουν και να επανέλθει η κανονικότητα στη ζωή μας».