Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Αναστέλλεται η Δράση Διάθεσης Προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 στη Δροσιά

107 Διάθεση Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες» εικόνα

Σας ενημερώνουμε ότι οι Δράσεις του Ν 4497/2017 (Α’ 171) σύμφωνα με την τελευταία ΚΥΑ/ΤΕΥΧΟΣ 1944/13.05.2021 αναστέλλονται μέχρι τις 24/05/2021.

Κατά συνέπεια η 107η κατά σειρά Δράση Διάθεσης Προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες του Δήμου Διονύσου, που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 19 Μαΐου, 2021, στη Δροσιά, αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μόλις η δράση επιτραπεί και πάλι.