Τρίτη Απρίλιος 13, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Ανάρτηση πινάκων για την πρόσληψη προσωπικού 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων πρόσκαιρων αναγκών

Δήμος Διονύσου logo

Αναρτήθηκαν σήμερα οι παρακάτω πίνακες προσωπικού που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των κατεπείγουσων πρόσκαιρων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και για δύο μήνες.

Δείτε και καταβάστε του πίνακες παρακάτω:

α) Πίνακας Ονομαστικής Κατάστασης Υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρου

β) Πίνακας Ονομαστικής Κατάστασης Υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριματοφόρου)

γ) Πίνακας Απορριπτέων κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρου

δ) Πίνακας Απορριπτέων κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριματοφόρου)

ε) Πίνακας Επιλογής κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρου

στ) Πίνακας Επιλογής κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριματοφόρου)