Τρίτη Απρίλιος 13, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

9ο Επιχειρηματικό Εργαστήριο του Προγράμματος Επιχειρηματικότητας του Δήμου Κηφισιάς

Επιχειρηματικό Εργαστήριο Δήμου Κηφισιάς εικόνα

Την Τρίτη 21 Ιουλίου υλοποιήθηκε το 9ο Επιχειρηματικό Εργαστήριο με θέμα: «Business Model Canvas» και εισηγητή τον κύριο Φραγκίσκο Θεοφύλακτο – Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Prisma Consulting.

Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί σε δύο συναντήσεις και αφορά την παρουσίαση του Business Model Canvas και τη μεθοδολογία εκπόνησής του ώστε τα νεοφυή σχήματα, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας Prisma Consulting, να το έχουν ολοκληρώσει μέχρι την τελική διαγωνιστική διαδικασία.

Τα επιχειρηματικά εργαστήρια υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Κηφισιάς.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επιχειρηματικότητας του Δήμου στο 213-2007224, anelgiannopoulou@kifissia.gr ή με την Prisma Consulting στο 210-7717900, info@prismaconsulting.gr.