Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

3η Διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κηφισιάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

ΣΒΑΚ Δήμου Κηφισιάς εικόνα

Ο Δήμος Κηφισιάς, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019, οργανώνει Δημόσια Διαβούλευση, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, 2020, στις 7 μ.μ., στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς (Διονύσου και Μυρσίνης 2), που αποσκοπεί μέσα από τη διαλογική διαδικασία να επιτευχθεί η βέλτιστη δημιουργία του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κηφισιάς.

Στη συνάντηση θα παρουσιαστούν τρία εναλλακτικά σενάρια προτάσεων. Στα σενάρια αυτά περιγράφονται μέτρα και παρεμβάσεις για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στον Δήμο.

Ο Δήμος Κηφισιάς (πληθ. 70.600 το 2011) είναι ένας από τους 66 Δήμους της Περιφέρειας Αττικής και αποτελεί έναν πόλο υπερτοπικής σημασίας στη Βόρεια Αθήνα. Πρόκειται για έναν από τους πιο δυναμικούς Δήμους της Αττικής ως προς την κοινωνική συγκρότηση και τις οικονομικές δραστηριότητες, ενώ χαρακτηρίζεται από συσσωρευμένες πιέσεις λόγω αναπτυξιακών δυναμικών, κυκλοφοριακών φόρτων και ελλείψεων σε υποδομές, που αναδεικνύουν το ζήτημα της αστικής κινητικότητας σε μείζον ζήτημα για την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

O Δήμος Κηφισιάς ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Με το ΣΒΑΚ επιδιώκεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα των μεταφορών στην πόλη.

Το ΣΒΑΚ αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης, το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, την ενεργειακή απόδοση της πόλης, καθώς και την καθημερινότητα των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών. Ταυτόχρονα δίνει έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας, πρόσβασης σε εμπορεύματα και υπηρεσίες, αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου, μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας και άμβλυνσης των συγκρούσεων των χρήσεων γης.