Πέμπτη 28 Οκτωβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

26 έργα για την βελτίωση της καθημερινότητας στον Δήμο Κηφισιάς

έργα Δήμος Κηφισιάς εικόνα

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται τα έργα στον Δήμο Κηφισιάς  τα οποία έχουν στόχο  τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των έργων ενώ την επίβλεψη των εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας και των εργολάβων έχει ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών – Αρχιτέκτονας Αλέξιος Μακρής.

Συνολικά 26 έργα εκτελούνται ή βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτηση ή υπάρχουν γι’ αυτά ώριμες μελέτες. Ενδεικτικά αναφέρεται πως βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που αφορούν σε σχολικά κτήρια, κατασκευή πλατείας, συντηρήσεις και κατασκευές ηλεκτροφωτισμού, εργολαβίες συνδέσεων με τα δίκτυα αποχέτευσης, έργα ασφαλτοστρώσεων και κατασκευής πεζοδρομίων καθώς και  προμήθειας υλικών για 24 παιδικές χαρές.

Έργα που εκτελούνται  στο Δήμο Κηφισιάς:

• Ανάπλαση- Αναδιαρρύθμιση του διατηρητέου  και προσθήκη νέας πτέρυγας 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς
• Κατασκευή Αγωγών Ακαθάρτων Δήμου Κηφισιάς
• Κατασκευή νέας πλατείας στο ΟΤ 266 μεταξύ Αισχύλου –Ρήγα Φεραίου και Αγίων Σαράντα Νέα Ερυθραία
• Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων
• 47η κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων
• Έκτακτες επισκευές αγωγών Ύδρευσης
• Συντήρηση σχολικών κτηρίων, Μελέτη 2019
• Ανυψώσεις φρεατίων, Μελέτη 2019
• Διανοίξεις οδών, Μελέτη 2018
• Κατασκευή και επισκευή πεζοδρόμων και πεζοδρομίων Μελέτη 2018
• Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού, Μελέτη 2018
• Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού, Μελέτη 2018
• Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού, Μελέτη 2017
• Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού, Μελέτη 2017

Επίσης ως προμήθεια εκτελείται η τοποθέτηση παιδικών οργάνων σε 24 παιδικές χαρές.

Έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί και βρίσκονται στη διαδικασία νομιμότητας:

• Αντικατάσταση προβληματικών αγωγών Ύδρευσης Νέας Ερυθραίας
• Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού, Μελέτη 2019
• Συντήρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων, Μελέτη  2019
• 48η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην περιοχή Αδαμών
• 49η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων
• Κατασκευή πεζοδρόμων- πεζοδρομίων, Μελέτη 2019
• Διανοίξεις οδών, Μελέτη 2020
• Ασφαλτοστρώσεις οδών, Μελέτη 2020
• Κατασκευή πεζοδρόμων – πεζοδρομίων, Μελέτη 2020

Επίσης, προχωρούν και οι μελέτες πυροπροστασίας σε Δημοτικά Κτήρια.

Έργα με ώριμες μελέτες που πρόκειται να δημοπρατηθούν εντός του Νοεμβρίου:

• Επισκευές –Συντηρήσεις Σχολικών κτηρίων, Μελέτη 2020
• Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού, Μελέτη 2020

Έργο που βρίσκεται σε στάδιο μελέτης:

• Κατασκευή Αγωγών Ακαθάρτων, Μελέτη 2020