Τετάρτη Απρίλιος 14, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Τι αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την χρήση μάσκας στα παιδιά

ΠΟΥ μάσκες εικόνα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συμβουλεύει οι άνθρωποι να ενημερώνονται από τις τοπικές αρχές και να τηρουν τις οδηγιες για τις προτεινόμενες πρακτικές στην περιοχή τους. Μια διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε από τον ΠΟΥ εξέτασε στοιχεία σχετικά με τη νόσο και τη μετάδοση της νόσου COVID-19 σε παιδιά και σχετικά με τα περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά τη χρήση μασκών από παιδιά.

Με βάση αυτό και άλλους παράγοντες όπως οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών και τα σταδια ανάπτυξης, ο ΠΟΥ και η UNICEF συμβουλεύουν τα εξής:

Τα παιδιά ηλικίας 5 ετών και κάτω δεν πρέπει να υποχρεούνται να φορούν μάσκες. Αυτό βασίζεται στην ασφάλεια και το γενικό συμφέρον του παιδιού και στην ικανότητα χρήσης κατάλληλης μάσκας με ελάχιστη βοήθεια.

Ο ΠΟΥ και η UNICEF συμβουλεύουν ότι η απόφαση για χρήση μασκας για παιδιά ηλικίας 6-11 ετών πρέπει να βασίζεται στους ακόλουθους παράγοντες:

• Εάν υπάρχει ευρεία μετάδοση στην περιοχή όπου διαμένει το παιδί
• Η ικανότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί τη μασκα σωστα και με ασφάλεια
• Πρόσβαση σε μάσκες, καθώς και το πλυσιμο και αντικατάσταση της μάσκας σε ορισμένους χωρους (όπως σχολεία και υπηρεσίες φύλαξης παιδιών)
• Επαρκής επίβλεψη από ενηλικες και επαρκεις οδηγίες στο παιδί σχετικά με το πώς να φορέσει, να βγάλει και να φοραει με ασφάλεια μάσκες
• Πιθανός αντίκτυπος της χρήσης μάσκας στη μάθηση και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, σε συνεννόηση με εκπαιδευτικούς, γονείς / φροντιστές ή / και παρόχους ιατρικών υπηρεσίων
• Συγκεκριμένοι χώροι και αλληλεπιδράσεις που έχει το παιδί με άλλα άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρή ασθένεια, όπως οι ηλικιωμένοι και εκείνοι με άλλες υποκείμενες καταστάσεις υγείας

Ο ΠΟΥ και η UNICEF συμβουλεύουν οτι τα παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω πρέπει να φορούν μάσκα υπό τις ίδιες συνθήκες με τους ενήλικες, ιδίως όταν δεν μπορούν να εγγυηθούν απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τους άλλους και υπάρχει ευρεία μετάδοση στην περιοχή.

Γενικότερα, ο ΠΟΥ τονίζει ότι η χρήση της μάσκας σε παιδιά κάθε ηλικίας με αναπτυξιακές αναπηρίες, ή άλλα συγκεκριμένα προβλήματα υγείας δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική και πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση.

Ο ΠΟΥ σημειώνει επίσης ότι τα παιδιά δεν πρέπει να φορούν μάσκα «όταν παίζουν σπορ ή ασκούν σωματική δραστηριότητα, όπως τρέξιμο, άλμα ή παιχνίδι σε παιδική χαρά, έτσι ώστε να μην παρεμβαίνει στην αναπνοή τους», και ζητά να διατηρηθεί απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου.

Όσον αφορά τον τύπο μάσκας, ο ΠΟΥ εξηγεί ότι τα παιδιά που είναι σε καλή υγεία μπορούν να φορούν μη ιατρική ή υφασμάτινη μάσκα και τονίζει ότι ο ενήλικας που παρέχει τη μάσκα πρέπει να διασφαλίσει ότι η μάσκα υφάσματος είναι το σωστό μέγεθος και καλύπτει επαρκώς τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το ερωτηματολόγιο του ΠΟΥ σχετικά με τις μάσκες που συνιστά να φοράνε τα παιδιά.