Παρασκευή 14 Μαΐου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Οικολογική καταστροφή στο ρέμα Βρυσάκι

ρέμα «Βρυσάκι»

Οι εικόνες που παρουσιάζονται θα είναι παρελθόν για τον Άγιο Στέφανο, εφόσον συνεχίστει το έργο της διευθέτησης του ρέματος Βρυσάκι με την υπάρχουσα μελέτη.

Οι ενέργειες και οι αντιδράσεις μας πρέπει να είναι άμεσες και αποτελεσματικές προκειμένου να διασωθεί η φυσική κοίτη με την παρόχθια δενδροκάλυψη!!!

Επίσης μερικές εικόνες από αντιστοιχα διευθετημένα ρέματα με συρματοκιβώτια.