Τετάρτη Απρίλιος 14, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Κυριακή της Ορθοδοξίας…

Οικουμενικό Πατριαρχείο

Αναμνήσεις από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι.

«Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν Αγαθέ, αιτούμενοι συγχώρεσιν των πταισμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός βουλήσει γαρ ηυδόκησας σαρκί ανελθείν εν τω Σταυρώ, ίνα ρύση ους έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού όθεν ευχαρίστως βοώμεν σοι, χαράς επλήρωσας τα πάντα ο Σωτήρ ημών, παραγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον».

Ας αναστηλώσουμε την πίστη στις παραδόσεις μας, την ανθρωπιά μας, την αλληλεγγύη μας και την Εθνική μας συνείδηση.