Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, 2023

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

 • Καθαρισμοί δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήµο Διονύσου

  Καθαρισμοί δικτύου ομβρίων υδάτων - Δήμος Διονύσου

  Με αφορμή τις τελευταίες καλοκαιρινές μπόρες, επισημαίνουμε για άλλη μια φορά, τόσο εκτάκτως μετά από τη νεροποντή, όσο και σε τακτά προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα, την ανάγκη καθαρισμού σχαρών, φρεατίων και αγωγών ομβρίων υδάτων. Είναι μια ζωτικής σημασίας εργασία, που απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις, χωρίς καθυστερήσεις και συστηματική οργάνωση, προκειμένου το δίκτυο να λειτουργεί σωστά και να προστατεύει τους κατοίκους από πλημμυρικά φαινόμενα.

  Οι αποφράξεις των σχαρών του δικτύου ομβρίων οφείλονται, κυρίως, στην απόθεση κλαδιών, φερτών υλικών αλλά και πάσης φύσεως απορριμμάτων τα οποία «φιλοξενούνται» στους δρόμους και τα πεζοδρόμια των γειτονιών μας.

  Οι συνέπειες των βουλωμένων φρεατίων μπορεί να είναι και καταστροφικές και πιστεύω όλοι τις γνωρίζουμε. Άρα όλοι πρέπει να τηρούμε στοιχειώδεις κανόνες «καλής» συμπεριφοράς σε σχέση με τα απορρίμματα που «φιλοξενούμε» στα πεζοδρόμια και στους δρόμους της γειτονιάς μας. Για τον απλό καθαρισμό των σχαρών των φρεατίων, αν δεν επαρκεί ο δήμος για να τον υλοποίηση άμεσα, οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε.

  Σχετικά με την διαδικασία εκτέλεσης εργασιών τοπικού καθαρισµού του δικτύου οµβρίων, αποτελούµενο από τις σχάρες µετά των φρεατίων υδροσυλλογής, συνδετήριων αγωγών που συνδέουν το φρεάτιο µε τον αγωγό, των καναλιών απορροής, καθώς επίσης και των αγωγών του δικτύου περιγράφονται, αρμοδίως, τα εξής:

  Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να γίνεται επιθεώρηση-αυτοψία, από τον επιβλέποντα της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Διονύσου, όλων των φρεατίων υδροσυλλογής (σχαρών) και των φατνωµάτων καναλιών και αγωγών του δικτύου οµβρίων που πρόκειται να καθαριστούν. Μετά από την αυτοψία, θα εκτιµηθεί η σειρά προτεραιότητας των παρεµβάσεων και θα εντοπιστούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε περιοχής, ώστε να δροµολογηθούν εγκαίρως οι τυχόν απαιτούµενες προεργασίες.

  Συγκεκριμένα, στις εργασίες περιλαμβάνονται:

  • Το άνοιγµα και το κλείσιµο της θυρίδας επίσκεψης (καπάκι, εσχάρα) των φρεατίων υδροσυλλογής ή των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου οµβρίων υδάτων.
  • Η χαλάρωση των προσχώσεων των φρεατίων υδροσυλλογής ή των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου οµβρίων υδάτων, προκειµένου να επιτευχθεί ο καθαρισµός των φρεατίων.
  • Η αναρρόφηση των προϊόντων καθαρισµού (φερτές ύλες, εδαφικό υλικό, ρίζες, κλπ.) από τα φρεάτια, µε τη χρήση κατάλληλου µμηχανικού εξοπλισμού.
  • Η μεταφορά των προϊόντων καθαρισµού (φερτές ύλες, εδαφικό υλικό, ρίζες, κλπ.) σε οποιαδήποτε απόσταση και η απόθεσή τους σε κατάλληλες θέσεις απόθεσης αποβλήτων.
  • Το σχολαστικό πλύσιµο µε νερό, µε τη χρήση αντλίας υψηλής πίεσης νερού, των φρεατίων, των σιφώνων και των συνδετήριων αγωγών τους.
  • Τον καθαρισµό των καναλιών απορροής ή/και των αγωγών οµβρίων υδάτων, όπου αυτό απαιτηθεί. Ο καθαρισµός των καναλιών απορροής ή/και των αγωγών οµβρίων υδάτων γίνεται µε ειδικό αποφρακτικό όχηµα υψηλής πίεσης νερού και αναρρόφησης, που διαθέτει µπεκ καθαρισµού, ειδικές κεφαλές καθαρισµού και ριζοκόφτη, καθώς και µε ειδικό τηλεκατευθυνόµενο ροµπότ φρεζαρίσµατος.
  • Σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί, οι εργασίες καθαρισµού θα συνοδεύονται από ειδικό όχηµα βιντεοσκόπησης, εξοπλισµένο µε ειδικές κάµερες – ροµπότ, για την παρακολούθηση της κοπής ριζών ή/και την τελική βιντεοσκόπηση της κατάστασης του αγωγού µετά το πέρας των εργασιών καθαρισµού των αγωγών.
  • Θα καταγράφονται οποιαδήποτε προβλήµατα ή ιδιαιτερότητες προέκυψαν κατά τον καθαρισµό (σπασµένες εσχάρες, τυφλά φρεάτια κ.α.) των φρεατίων υδροσυλλογής.
  • Θα ανυψώνονται, θα µετακινούνται και θα αποτίθενται παραπλεύρως των βάσεων τους οι εσχάρες των φρεατίων υδροσυλλογής και στη συνέχεια θα πραγµατοποιείται αναρρόφηση του περιεχοµένου των φρεατίων µε τη χρήση κατάλληλου ειδικού αποφρακτικού οχήµατος υψηλής πίεσης νερού και αναρρόφησης (σύνθετο βυτιοφόρο όχηµα).

  Πέραν αυτών, υπογραμμίζουμε πως είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζονται σε εύλογο χρόνο οι δρόμοι από τα φερτά υλικά, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος νέων αποφράξεων του δικτύου σε επόμενη νεροποντή, αλλά και για να μην καταστρέφεται το οδόστρωμα, ειδικά τώρα που έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου –είναι πρωτίστως και ζήτημα ασφάλειας για πεζούς και οχήματα.
  Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies. View more
  ΟΚ