Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, 2021

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

Η επιχειρούμενη επαναλειτουργία λατομείων στον Διόνυσο

Λατομεία Διόνυσος εικόνα

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της 11/05/2021, έγινε αναφορά, εκτός ημερήσιας διάταξης, από τον Πρόεδρο αναφορικά με γνωμοδότηση που πρόκειται να έρθει για συζήτηση και ψήφιση, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σχετικά με την λειτουργία Λατομείου μαρμάρων στην Δ.Κ. Διονύσου.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας εστάλησαν στα μέλη της επιτροπής τα σχετικά, προκειμένου να μπορούμε μελετήσουμε και να εκφέρουμε άποψη κατά την συζήτηση σε επερχόμενο δημοτικό συμβούλιο.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, της ευαισθησίας και της υπευθυνότητας που μας διακρίνει, αντιδράσαμε άμεσα με επιτόπια επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή του έργου, όπου και οι σχετικές εικόνες που αναδημοσιεύουμε. Επίσης, ξεκινήσαμε την ανάλυση των στοιχείων που μας προσκομίστηκαν, με τη συμβολή μέλους της παράταξης μας, έμπειρου Γεωλόγου και κατοίκου της Δ.Κ. Διονύσου.

Επιλέξαμε αυτή την οδό, χωρίς επικοινωνιακά τεχνάσματα με καταγραφή των συνθηκών στο πεδίο του έργου, δίχως να υφαρπάζουμε γνώμες και απόψεις ατεκμηρίωτες, μόνο και μόνο και λόγους εντυπωσιασμού και προσωπικής προβολής. Οι πρώτες εικόνες μιλούν μόνες τους, κραυγάζουν την ομορφιά της φύσης, αλλά και την παραμέληση από την Δημοτική Αρχή ενός προικισμένου τόπου.

Ιστορικά, η εξόρυξη μαρμάρων στον ορεινό όγκο της Πεντέλης είναι αδιαμφισβήτητη. Η ύπαρξη ανενεργών λατομείων είναι ορατό γεγονός και από τους πλέον αδαείς. Όπως είναι πρόδηλη και αδιαμφισβήτητη η πλούσια πανίδα και χλωρίδα του Πεντελικού όρους, ενός τόπου γεμάτου ενέργεια, εμβληματικού για την Αττική από την αρχαιότητα.

Το διάταγμα προστασίας του προβλέπει τη ζώνη όπου επιτρέπονται λατομικές δραστηριότητες. Ακόμη, υπάρχουν σημεία στην ευρύτερη περιοχή της επιχειρούμενης εγκατάστασης λατομείου τα οποία έχουν χαρακτηριστεί αναδασωτέα. Όπως και διαμορφωμένοι χώροι αναψυχής.

Η επιχειρούμενη, …άνωθεν, «φύτευση» νέου λατομείου εγείρει πολλά ερωτήματα. Είναι μια οικονομική δραστηριότητα με ιδιωτικά ή δημόσια κέρδη που δεν μπορούν, όμως, να καταστρατηγούν και να ακυρώνουν τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τις επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, συνεπώς την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Δήμου Διονύσου.

Από την πρώτη ανάγνωση της Μ.Π.Ε διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για επιφανειακή εκμετάλλευση και όχι υπόγεια. Μας κάνει εντύπωση, διότι και τα γνωστά DIONYSOSMARBLES έχουν υποχρεωθεί σε υπόγεια εκμετάλλευση! Τα πρώτα γενικά σημεία που μπορεί να επικεντρώσει κάποιος την κριτική του είναι τα κλασσικά, σε τέτοιες περιπτώσεις Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Έτσι, λοιπόν, τίθενται τα ερωτήματα για:

• Αισθητική τοπίου, αφού αλλάζει σε βάθος χρόνου η γεωμορφολογία της περιοχής με τους κάθετους τοίχους και τα κλιμακωτά επίπεδα (ταμπάνια), που δείχνουν οι τοπογραφικές τομές. Σημειωτέον, για αυτό το λόγο έκλεισαν και τα λατομεία κοντά στο Αεροδρόμιο Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Λατομεία Μαρκοπούλου κλπ).

• Ρύπανση υδροφόρου, καθώς εκεί υπάρχει υδρογραφικό δίκτυο. Η κοπή μαρμάρου και οι διατρήσεις γίνονται πάντα με χρήση νερού, το οποίο θα εμπλουτίζεται με πάρα πολλά άλατα ανθρακικού ασβεστίου που το καθιστούν ακατάλληλο για ζώα και φυτά.

• Επιπτώσεις σε πανίδα – χλωρίδα μιας περιοχής, που δεν έχει προσβληθεί ακόμα από ανθρώπινες δραστηριότητες και έχει πλούσια φύση, από κάθε άποψη.

• Συγκοινωνιακή επιβάρυνση σε στενό επαρχιακό οδικό δίκτυο με κίνδυνο ατυχημάτων. Τα φορτηγά, σε πυκνή ροή, θα μεταφέρουν κομμάτια μαρμάρου βάρους, περίπου, 10-12 τόνων, για κοπή, είτε αδρανή που θα δημιουργούν σκόνη. Επίσης, οι δρόμοι θα γεμίσουν λάσπη.

• Απόθεση αδρανών. Πρέπει να καθοριστεί που θα μένουν τα αδρανή, για που θα τα πηγαίνουν για αποκατάσταση, μήπως θα παρεμποδίζεται η φυσική απορροή; Με τη διαφορά υψομέτρου, θα κατρακυλούν στα κατώτερα επίπεδα και θα δημιουργούν φαινόμενα κατολισθήσεων.

• Οπτική όχληση από τα μέτωπα εξόρυξης. Η Μ.Π.Ε. ρητά αναφέρει ότι δεν υπάρχει, αλλά από τις σχετικές φωτογραφίες από την Άνοιξη αποδεικνύεται το αντίθετο…

• Τα στείρα υλικά της εκμετάλλευσης θα αξιοποιηθούν σε εμπορεύσιμα θραυστά αδρανή υλικά και μαρμαρόσκονη, σε μονάδα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας – παραγωγής μαρμαρόσκονης και αδρανών υλικών, που βρίσκεται σε γειτονικό λατομικό χώρο της ίδιας εταιρείας, και εξ αυτού του λόγου δεν προβλέπεται να υπάρχουν στην τελική μορφή του χώρου στείρα υλικά εντός αυτού και άρα δεν απαιτείται η σύνταξη και κατάθεση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103 (ΦΕΚ Β’/2076/25.9.2009) και του Παραρτήματος 3.3 της ΥΑ 1700225/20-01-2014.

Δεν μας λένε που είναι αυτός ο γειτονικός χώρος, όταν έχει γενικά απαγορευτεί η λειτουργία λατομείων παραγωγής αδρανών υλικών εντός του λεκανοπεδίου και ποιές οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία του.

Από τη μέχρι τώρα μελέτη, διαπιστώνουμε ότι στις 13/4/2021 εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η διενέργεια δοκιμαστικών ερευνητικών τομών για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της περιοχής και στη συνέχεια στις 6/05/2021 διαβιβάστηκε η καθ’ όλα «άρτια» Μ.Π.Ε. για γνωμοδότηση στον Δ. Διονύσου.

Η δημοτική αρχή, για πρώτη φορά, στις 11/05/2021, με τουλάχιστον «περίεργο» τρόπο, κάνει αναφορά στο θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Στην συνέχεια, αποστέλλει στις παρατάξεις τα σχετικά στοιχεία και πρέπει, μέσα στο Μάιο, να γνωμοδοτήσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο.

Ως παράταξη ΕΥΠΟΛΙΣ συνεχίζουμε την έρευνα μας, με συνέπεια, υπευθυνότητα και πάντα προς όφελος των δημοτών και θα είμαστε έτοιμοι να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας σχετικά. Περιμένουμε τις επίσημες θέσεις και απαντήσεις της Δημοτικής αρχής και όλων όσων πραγματικά ενδιαφέρονται για το κοινό καλό, χωρίς να έχουν προσωπικούς ή άλλους λόγους να εκμεταλλεύονται τόσο σημαντικά ζητήματα…