Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, 2023

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων

  • Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 θα επαναλειτουργήσουν όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς

    σχολεία Δήμου Κηφισιάς

    Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 58 και του άρθρου 94 παρ. 4 εδ. 27 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/07-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και την πρόβλεψη της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολ. Προστασίας, αποφασίζει ότι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 θα επαναλειτουργήσουν τα Δημόσια Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, καθώς και οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Κηφισιάς.
    Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies. View more
    ΟΚ