Σάββατο 26 Νοεμβρίου, 2022

Βήμα Πολιτών

Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Εφημερίδα των Βορείων Προαστίων
 • Μεθόδευση νέων λατομικών εργασιών στο όρος Πεντέλη

  Πεντέλη - λατομεία

  Η Παράταξη «Εύπολις» στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν μπορούμε όμως, πλέον, να μιλάμε για ποσοτική μεγέθυνση, αλλά μόνο για ποιοτική αναβάθμιση της ζωής μας, προκειμένου να βρούμε πάλι τη χαμένη περιβαλλοντική ισορροπία.

  Αυτό τόνισε ο επικεφαλής Κωστής Κουριδάκης, κατά την τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Μαίου 2021, με αντικείμενο τη μεθόδευση νέων λατομικών εργασιών στην Πεντέλη.

  Ειδικότερα, ο Κωστής Κουριδάκης ανέφερε ότι:
  «η επαπειλούμενη λειτουργία της επικείμενης λατόμησης, -κατά τα λεγόμενα του ίδιου του Δημάρχου Διονύσου κ. Καλαφατέλη-, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΘΕΙΑ ΧΟΥΝΗ ΑΝΩ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ (ΧΩΡΟΣ Δ) Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ χαρακτηρίζεται, μεταφορικά, ως μια “επαπειλούμενη κύηση”, που πρέπει να διακοπεί χωρίς καθυστέρηση!»

  Είναι προφανές, σημείωσε,

  📍ό𝜏𝜄 𝜃𝛼 𝛼𝜆𝜆ά𝜉𝜀𝜄 𝜀𝜋ί 𝜏α 𝜒𝜀ί𝜌ω, 𝜏𝜊 𝛼𝜄𝜎𝜃𝜂𝜏𝜄𝜅ό 𝜏𝜊𝜋ί𝜊 ό𝜆𝜂ς 𝜏𝜂ς 𝜋𝜀𝜌𝜄𝜊𝜒ής 𝜅𝛼𝜄 𝛾𝜀𝜈𝜄𝜅ό𝜏𝜀𝜌𝛼 𝜏𝜊𝜐 𝛥ή𝜇𝜊𝜐 𝜇𝛼ς, 𝜅𝛼𝜃ώς, 𝜏𝛼 𝜅𝜆𝜄𝜇𝛼𝜅𝜔𝜏ά 𝜏𝛼𝜇𝜋ά𝜈𝜄𝛼 𝜇𝜀 𝜏𝜊𝜐ς 𝜅ά𝜃𝜀𝜏𝜊𝜐ς 𝜏𝜊ί𝜒𝜊𝜐ς 𝜎𝜏𝜂𝜈 𝜀𝜋𝜄𝜑𝛼𝜈𝜀𝜄𝛼𝜅ή 𝜀𝜉ό𝜌𝜐𝜉𝜂 𝜋𝛼𝜌𝜊𝜐𝜎𝜄ά𝜁𝜊𝜐𝜈 𝜇𝜄𝛼 𝛼𝜈𝜏𝜄𝛼𝜄𝜎𝜃𝜂𝜏𝜄𝜅ή 𝜀𝜄𝜅ό𝜈𝛼 𝜊𝜌𝛼𝜏ή 𝛼𝜋ό 𝜋𝛼𝜈𝜏𝜊ύ.

  📍𝛱𝛼𝜌ά𝜆𝜆𝜂𝜆𝛼, 𝜃𝛼 𝜐𝜋ά𝜌𝜉𝜀𝜄 𝜇ό𝜆𝜐𝜈𝜎𝜂 𝜏𝜊𝜐 𝜐𝛿𝜌𝜊𝜑ό𝜌𝜊𝜐 𝜊𝜌ί𝜁𝜊𝜈𝜏𝛼, 𝜅𝛼𝜃ό𝜎𝜊𝜈 𝜂 𝜇𝜀𝜏𝜔𝜋𝜄𝜅ή 𝜀𝜅𝜇𝜀𝜏ά𝜆𝜆𝜀𝜐𝜎𝜂 𝜏𝜔𝜈 𝜆𝛼𝜏𝜊𝜇𝜀ί𝜔𝜈 𝜋𝜌𝜊ϋ𝜋𝜊𝜃έ𝜏𝜀𝜄 𝜅𝜊𝜋ή 𝜇𝛼𝜌𝜇ά𝜌𝜔𝜈 𝜇𝜀 𝛿𝜄𝛼𝜏𝜌ή𝜎𝜀𝜄ς 𝜅𝛼𝜄 𝜒𝜌ή𝜎𝜂 𝜈𝜀𝜌𝜊ύ 𝜏𝜊 𝜊𝜋𝜊ί𝜊 𝜃𝛼 𝜀𝜇𝜋𝜆𝜊𝜐𝜏ί𝜁𝜀𝜄 𝜏𝜊𝜈 𝜐𝛿𝜌𝜊𝜑ό𝜌𝜊 𝜇𝜀 𝛼𝜈𝜃𝜌𝛼𝜅𝜄𝜅ό 𝛼𝜎𝛽έ𝜎𝜏𝜄𝜊. 𝛨 𝜏𝜊𝜉𝜄𝜅ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝜋𝜊𝜐 𝜃𝛼 𝜋𝜌𝜊𝜅ύ𝜓𝜀𝜄 𝜀ί𝜈𝛼𝜄 𝛼𝜋𝜊𝜆ύ𝜏𝜔ς 𝜀𝜋𝜄𝛽𝜆𝛼𝛽ής 𝛾𝜄𝛼 𝜑𝜐𝜏ά 𝜅𝛼𝜄 𝜁ώ𝛼 𝜏𝜂ς 𝜋𝜀𝜌𝜄𝜊𝜒ής, ό𝜋𝜔ς 𝜅𝛼𝜄 ό𝜆𝜔𝜈 𝜏𝜔𝜈 𝜋𝜀𝜌𝜄𝜊𝜒ώ𝜈 𝜏𝜊𝜐 𝛥ή𝜇𝜊𝜐 𝜇𝛼ς 𝜋𝜊𝜐 𝛽𝜌ί𝜎𝜅𝜊𝜈𝜏𝛼𝜄 𝜎𝜏𝜊𝜈 ί𝛿𝜄𝜊 𝛾𝜀𝜔𝛾𝜌𝛼𝜑𝜄𝜅ό 𝜄𝜎𝜏ό 𝜇𝜀 𝜏𝜊 𝛱𝜀𝜈𝜏𝜀𝜆𝜄𝜅ό Ό𝜌𝜊ς (𝛥𝜄ό𝜈𝜐𝜎𝜊ς, 𝛲𝜊𝛿ό𝜋𝜊𝜆𝜂, 𝛥𝜌𝜊𝜎𝜄ά, 𝛴𝜏𝛼𝜇ά𝜏𝛼, Ά𝜈𝜊𝜄𝜉𝜂, Ά𝛾𝜄𝜊ς 𝛴𝜏έ𝜑𝛼𝜈𝜊ς).

  Πρέπει να καταλάβουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να λειτουργεί στο κενό, δεν είναι το απόλυτο υπερσύστημα, αλλά ένα υποσύστημα που υπόκειται στους φυσικούς περιορισμούς των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως άλλωστε πολύ σοφά ορίζονται και από τις ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας Νομολογίες του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ . Όλοι συμφωνούμε πως πρέπει να παίρνουμε από το περιβάλλον όσα μπορούν να αναπληρωθούν με φυσικές διεργασίες και να τα επεξεργαζόμαστε με βιώσιμο τρόπο, χωρίς να δηλητηριάζουμε τη φύση και, κυρίως, ό,τι προέρχεται από το υπόγειο στρώμα ή υδροφόρο ορίζοντα…

  Οι προτάσεις της παράταξής μας, σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της επιχειρούμενης λειτουργίας λατομείου στην Πεντέλη εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου είναι οι εξής:

  Σύγκλιση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου.

  Συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται από Μεταλλειολόγους Μηχανικούς μεταλλείων, Περιβαλλοντολόγους, Μηχανικούς, Νομικούς, οι οποίοι θα συνδράμουν τον Δήμο προς όλες τις κατευθύνσεις, προκειμένου τεκμηριωμένα και αδιαμφισβήτητα να προτάξουν τις θέσεις του και να προσβάλλουν τις όποιες αποφάσεις επιχειρηθεί να ληφθούν.

  Προετοιμασία δημοψηφίσματος, ούτως ώστε οι Δημότες να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους στην επιχειρούμενη εγκατάσταση.

  Δέσμευση με λήψη απόφασης της Δημοτικής Αρχής και όλων των παρατάξεων για εναντίωση και προσβολή όλων των επιχειρούμενων εγκρίσεων ακόμα και στο ΣτΕ.

  Συμπόρευση με τους όμορους Δήμους που τους επηρεάζει η επιχειρούμενη εγκατάσταση καθώς και την Περιφέρεια.

  Συνάντηση με τους Βουλευτές όλων των κομμάτων της Εκλογικής μας Περιφέρειας για να τους εκφράσουμε τις απόψεις μας και να απαιτήσουμε τη συνδρομή τους.

  Προεργασία για τη δυνατότητα τροποποίησης του Π.Δ. Προστασίας του Πεντελικού, ώστε να καταργηθούν, ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ, οι ζώνες λατομικών δραστηριοτήτων και να χαρακτηριστούν προστατευόμενες φυσικές «μουσειακές» περιοχές -παράλληλα να επιλυθούν κι άλλα ζητήματα που επιδρούν αρνητικά στην υγιή και πολιτισμένη καθημερινότητα των δημοτών.

  Ως Παράταξη «Εύπολις», με συνέπεια στις ιδρυτικές μας αρχές για βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου μας κα ι σεβασμό στο περιβάλλον, θα συνδράμουμε τη Δημοτική Αρχή καθώς και φορείς ή συλλογικότητες του Δήμου μας, για την αποτροπή της επιχειρούμενης επαναλειτουργίας τών λατομείων.

  Θα είμαστε όμως αδιαπραγμάτευτοι σε οποιαδήποτε μεθοδικά επιβαλλόμενη «επιχειρηματικότητα» που θα λειτουργήσει εις βάρος του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου Διονύσου.

  Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies. View more
  ΟΚ